Popis projektu

Týmto projektom Obec Ždaňa chce riešiť dlhodobo nevyhovujúci stav verejnej budovy v obci, ktorá má vysokú energetickú náročnosť spôsobenú zlým technickým stavom najmä obalových konštrukcií. Predmetný objekt je murovaná dvojpodlažná stavba s čiastočným podpivničením. Funkčne je rozdelená na dve časti: Obecný úrad a Kultúrna sála. V rámci projektu sa plánuje zateplenie obvodových stien a strešných plášťov. Nakoľko sa jedná o obecnú administratívnu budovu, cieľovou skupinou pre tento projekt sú prioritne obyvatelia obce Ždaňa, ale aj návštevníci a obchodní partneri, ktorí využívajú služby verejnej správy poskytované obcou. Hlavným cieľom v rámci tohto projektu je znížiť spotrebu energie pri prevádzke Kultúrno-správnej budovy v obci Ždaňa. 

Viac
Subjekt
Obec Ždaňa
Miesta realizácie
Ždaňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.05.2021
Celková suma
286,940 €
Vlastné zdroje
14,347 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia administratívnej budovy -…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
29.03.2017
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
11.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
11.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MW)
Cieľ
0,0025 (MW)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0024 (MWt)
Cieľ
0,0025 (MWt)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,1605 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
32,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
36,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1837,16 (m2)
Cieľ
1837,16 (m2)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
129,11 (MWh/rok)
Cieľ
129,11 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
88650,1177 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
332657,44 (kWh/rok)
Cieľ
328064,54 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
40,4599 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
131258,9765 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 015-2021

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 015-2021

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,359 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra - externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Ždaňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Ždaňa

Suma celkom
1,073 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t… Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
M.A.Company s.r.o.
IČO
44220316
Názov
PB bau, s.r.o.
IČO
51204452
Názov
Ing. Jozef Kondis
IČO
34295062
Názov
i2f, s.r.o.
IČO
47088613
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.