Popis projektu

Budova materskej školy sa nachádza v obci Holčíkovce, katastrálne územie Holčíkovce, súpisné číslo 41 na parcele C-KN 12, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj.

Tento stavebný objekt je jednopodlažný a pozostáva z priečnych nosných systémov so stredným nosným múrom. Strechy sú dvoch typov a to sedlová so spádom 17° a pultová s miernym spádom 3° s plechovou krytinou. Nosné konštrukcie školytvorí priečny konštrukčný systém, ktorý je murovaný z keramických tehál. Materská škola bola vybudovaná v 60. rokoch minulého storočia a nevyhovuje súčasným technickým normám. Budova má jeden hlavný vchod prístupný z hlavnej komunikácie a je napojená na miestne dostupné inžinierske siete. Materská škola v súčasnosti disponuje bezbariérovým prístupom. Cieľom projektu je zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky vykurovania, odstránenia systémových porúch a celkovej revitalizácie budovy.

Pre dosiahnutie úspor energií v budove sa budú realizovať tieto úsporné opatrenia:

1. Komplexná obnova vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní a zateplením strechy + rekuperácia tepla

2. Inštalácia energeticky efektívnejších osvetľovacích telies a rozvodov

3. Modernizácia systému vykurovania

4. Modernizácia prípravy teplej vody

Medzi hlavné merateľné ukazovatele projektu patria ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 2,06 ton,4 realizované opatrenia na zníženie potreby energie v budove o 10 792,24kWh/rok na podlahovej ploche budovy 286,6m2. Budova materskej školy po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň ULTRANÍZKOENERGETICKÁ – TRIEDA A1.

Priamymi užívateľmi výsledkov projektu sú užívatelia objektu (t.j deti, učitelia a pracovníci v budove). Sekundárnymi úživateľmi budú rodičia a iní návštevníci budovy materskej školy.

Viac
Subjekt
Obec Holčíkovce
Miesta realizácie
Holčíkovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2017 - 01.11.2019
Celková suma
162,816 €
Vlastné zdroje
8,141 €
Vyčerpané z projektu
140,879 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
29.04.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
22.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
02.02.2019
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
27.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
118,97 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,06 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
27,44 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,46 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
286,6 (m2)
Cieľ
286,6 (m2)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
42,0973 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
71,8953 (MWh/rok)
Cieľ
71,8953 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
29797,9846 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
11136,68 (kWh/rok)
Cieľ
10792,448 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
31003,5011 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
29.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Movyrob

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,897 €
Schválené na preplatenie
111,897 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Movyrob

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,897 €
Schválené na preplatenie
111,897 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra TDOZ

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra TDOZ

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
2,400 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra TDOZ 2

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

Faktúra TDOZ 2

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
947 €
Schválené na preplatenie
947 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Movyrob 2

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,635 €
Schválené na preplatenie
25,635 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Movyrob 2

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,635 €
Schválené na preplatenie
25,635 €
Realizácia
12.02.2020
Názov

Faktúra za energetický audit

Faktúra Tenes

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.07.2017
Názov

Faktúra za PD

Faktúra AR-projekstav

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2017
Názov

Faktúra za energetický certifikát

Faktúra Enau

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Mzda riadenie projektu

Súhrnný účtovný doklad

Vlastník dokladu
Obec Holčíkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
IČO
10739254
Názov
TENES, s.r.o.
IČO
46876618
Názov
Ing. Michal Dvorjak
IČO
33271887
Názov
TDOZ s.r.o.
IČO
50911791
Názov
AR-PROJEKTSTAV, s.r.o.
IČO
44829655
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.