Popis projektu

Cieľom projektu , je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke a poskytovaniu služieb obyvateľstvu. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a pracovných podmienok zamestnancov. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia vonkajších poveternostných vplyvov a dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budov Obecného úradu.

Okrem zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti celej prevádzky sa podstatnou mierou zvýši aj funkčnosť Obecného úradu.  Cieľom je aj zvýšiť kvalitu poskytovania verejných služieb obyvateľstvu.  Realizácia projektu bude pozostávať z piatich opatrení, ktoré boli navrhnuté ako optimálna kombinácia opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie systému vykurovania a prípravy teplej vody a v neposlednom rade aj modernizácie osvetlenia a inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla.

Pri návrhu opatrení sa kládol vysoký dôraz aj na ukazovateľ  Value for Money,  ktorý sa určí pomerom hodnoty merateľného ukazovateľa, t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ Value for money je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu „získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Viac
Subjekt
Obec Trstené pri Hornáde
Miesta realizácie
Trstené pri Hornáde
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2020 - 01.05.2021
Celková suma
175,358 €
Vlastné zdroje
8,768 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2020
Skutočný začiatok
15.02.2020
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
19.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
24.07.2019
Plánovaný koniec
01.05.2021
Skutočný koniec
18.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
97299,4946 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,47 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,05 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,75 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
504,0 (m2)
Cieľ
504,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
31,8756 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
120,6755 (MWh/rok)
Cieľ
120,6755 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
88799,9001 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
90183,64 (kWh/rok)
Cieľ
92204,4036 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.08.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA STAVIMAT č. 20FV111601

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA STAVIMAT č. 20FV111601

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

FA č. 2021026

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Energetický certifikát budovy

FA č. 2021026

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Externý manažment 2

FA č. 21015 EM

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment 2

FA č. 21015 EM

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,932 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Stavebné práce

FA č. 21FV043002

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA č. 21FV043002

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Externý manažment

FA č. 20047 - EM

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Stavebný dozor

FA č. 20210031

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2021
Názov

Stavebné práce

FA č. 21FV050601

Vlastník dokladu
Obec Trstené pri Hornáde
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov IČO
Názov
STAVIMAT s.r.o.
IČO
43953859
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ján Bystrianský BRICK-BOX ENGINEERING
IČO
45565201
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.