Popis projektu

Projekt bude realizovaný v objektoch Strednej odbornej školy, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske.

Cieľom projektu je vybudovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bude svojím vybavením zodpovedať súčasným trendom v strojárskom priemysle a aktuálnym požiadavkám trhu práce. Aktivity projektu sú zamerané na rekonštrukciu objektov školy za účelom zriadenia pracovísk COVP pre odbory skupiny 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ako aj  ostaranie materiálno-technického vybavenia novovytvorených pracovísk odborného výcviku. Nové pracoviská praktického vyučovania - elektrotechnické laboratórium, autodiagnostické centrum, zváračské stredisko, CNC programovacia učebňa a CNC pracovisko zabezpečia zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov v strojárskych odboroch a prispejú tým k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce.  Cieľom projektu je zároveň prostredníctvom vybudovania vzdelávacieho centra praktického vyučovania a jeho ďalšej cielenej propagácie zvýšiť záujem žiakov základných škôl o vzdelávanie sa v strojárskych odboroch. Výsledkom projektu budú zrenovované objekty SOŠ Partizánske v troch budovách školy a moderné odborné pracoviská pripravené každoročne vzdelávať 110 žiakov školy v podporených odboroch.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Partizánske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2020
Celková suma
930,263 €
Vlastné zdroje
46,513 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno - …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia objektov školy za účelom …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
12.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.07.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
4102,0 (m2)
Naposledy aktualizované
12.07.2019
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.