Popis projektu

Projekt bude realizovaný v objektoch Strednej odbornej školy, Nám. SNP 5, 958 23 Partizánske.

Cieľom projektu je vybudovanie Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo, ktoré bude svojím vybavením zodpovedať súčasným trendom v strojárskom priemysle a aktuálnym požiadavkám trhu práce. Aktivity projektu sú zamerané na rekonštrukciu objektov školy za účelom zriadenia pracovísk COVP pre odbory skupiny 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba ako aj  ostaranie materiálno-technického vybavenia novovytvorených pracovísk odborného výcviku. Nové pracoviská praktického vyučovania - elektrotechnické laboratórium, autodiagnostické centrum, zváračské stredisko, CNC programovacia učebňa a CNC pracovisko zabezpečia zvýšenie kvality odborného výcviku žiakov v strojárskych odboroch a prispejú tým k lepšej uplatniteľnosti absolventov školy na trhu práce.  Cieľom projektu je zároveň prostredníctvom vybudovania vzdelávacieho centra praktického vyučovania a jeho ďalšej cielenej propagácie zvýšiť záujem žiakov základných škôl o vzdelávanie sa v strojárskych odboroch. Výsledkom projektu budú zrenovované objekty SOŠ Partizánske v troch budovách školy a moderné odborné pracoviská pripravené každoročne vzdelávať 110 žiakov školy v podporených odboroch.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Partizánske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2022 - 01.11.2023
Celková suma
930,263 €
Vlastné zdroje
46,513 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno - …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
27.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
18.10.2023
Názov
Rekonštrukcia objektov školy za účelom …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
20.03.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
08.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
12.01.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
110,0 (osoby)
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
4102,0 (m2)
Cieľ
4102,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

elektronický výučbový systém pre autodiagnostiku

Faktúra č. 20230005

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

elektronický výučbový systém pre autodiagnostiku

Faktúra č. 20230005

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023007

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

modulový výukový systém - učiteľské pracovisko

Faktúra č. 2023301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

modulový výukový systém - žiacke pracovisko

Faktúra č. 2023301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

modulový výukový systém - žiacke pracovisko

Faktúra č. 2023301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

modulový výukový systém - učiteľské pracovisko

Faktúra č. 2023301

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Elektrohydraulický nožnicový zdvihák

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Zariadenie pre servis klimatizácií so systémom R1234yf

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Zariadenie pre servis klimatizácií so systémom R134a

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Diagnostická vyvažovačka kolies s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3D geometria s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TDC laserový indikátor s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prezúvačka pre štandardné kolesá s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pneu hydraulický prízdvih

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Elektrohydraulický nožnicový zdvihák

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie pre servis klimatizácií so systémom R1234yf

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zariadenie pre servis klimatizácií so systémom R134a

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

analyzátor plynov A/C s dezinfekciou

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zdvihák nožnicový pre 3D geometriu

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valcová skúšobňa bŕzd a tlmičov

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diagnostika motorových vozidiel s diagnostickým softvérom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diagnostika svetiel

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

analyzátor plynov A/C s dezinfekciou

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Zdvihák nožnicový pre 3D geometriu

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Valcová skúšobňa bŕzd a tlmičov

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Diagnostika motorových vozidiel s diagnostickým softvérom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Diagnostika svetiel

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

3D geometria s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

TDC laserový indikátor s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Prezúvačka pre štandardné kolesá s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Pneu hydraulický prízdvih

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Diagnostická vyvažovačka kolies s príslušenstvom

Faktúra č. 2301214

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Softvér na zobrazenie strojových a špecifických ovládacích kláves

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

CNC frézovačka pre základy programovania s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Softvérový simulátor riadenia

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

CNC frézovačka veľkoobjemová s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Softvér na 3D simuláciu žiackych programov

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2023
Názov

Softvér na 3D simuláciu žiackych programov

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka pre základy programovania s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC frézovačka veľkoobjemová s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér na zobrazenie strojových a špecifických ovládacích kláves

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvérový simulátor riadenia

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

CNC sústruh s príslušenstvom

Faktúra č. 2023032

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023012

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2023012

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

dielenské stroje na obrábanie kovov

Faktúra č.20230267

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
12,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2023
Názov

vybavenie zváracieho simulátora

Faktúra č.1020230153

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

vybavenie zváračského strediska

Faktúra č.2023080

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov

3D súradnicový merací stroj

Faktúra č.5924022580

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2023
Názov

pásový schodolez

Faktúra č.FV02200087

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

IKT vybavenie

Faktúra č.50230307

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
F K L a brat, spol. s r.o.
IČO
31104266
Názov
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
IČO
46095969
Názov
HD elektronika SK, s. r. o.
IČO
45988625
Názov
DIDACTIC Martin, s.r.o.
IČO
36374881
Názov
HELAGO-SK, s. r. o.
IČO
47479256
Názov
KBM Trade s.r.o.
IČO
50389301
Názov
HS technology s.r.o.
IČO
52081061
Názov
PETERSON TECHNIK, s.r.o.
IČO
36553034
Názov
Liftega s.r.o.
IČO
51668718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.