Popis projektu

je špeciálna základná škola, ktorá sa nachádza v obci Čierny Balog, katastrálne územie Čierny Balog, Hlavná 236/67 na parcelách C-KN 1487, 1488, 1489, 1490, okres Brezno, Banskobystrický kraj.

Škola pozostáva z dvoch budov. Objekt A je dvojpodlažná, nepodpivničená stavba s nevyužívaným podkrovím. Objekt B je jednopodlažný s čiastočným podpivničením a nevyužívaným podkrovím. Školu (objekt A a objekt B) tvorí priečny konštrukčný systém, je murovaná s valbovou strechou. Budovy majú jeden hlavný vchod prístupný z hlavnej komunikácie a sú napojené na miestne dostupné inžinierske siete. Škola v súčasnosti nedisponuje bezbariérovým prístupom, tieto jednotlivo do oboch budov budú predmetom projektu. 

je zníženie celkovej energetickej náročnosti prevádzky, odstránenie systémových porúch a celková revitalizácia budov A a B.

1. výmena osvetlenia
2. zateplenie obvodových stien
3. zateplenie strechy
4. zateplenie podlahy
5. rekonštrukcia vykurovania, kotol na pelety, tepelné čerpadlo

6. rekuperácia vykurovania  (len u budovy A)

Medzi hlavné patria celkové ročné zníženie emisií skleníkových plynov CO2 o 45,311 ton, celkom 11realizovaných opatrení na zníženie potreby energie (6 opatrení v budove A a 5 v budove B), zníženie potreby energie o 321 140kWh/rok na podlahovej ploche budov 917,82m2. Obe budovy špeciálnej základnej školy budú po realizácii návrhových úprav a po zatriedení do jednotlivých tried patriť na úroveň ULTRANÍZKOENERGETICKÁ – TRIEDA A1.

Priamou projektu sú užívatelia objektu (t.j žiaci, učitelia a pracovníci v budove). Sekundárnou cieľovou skupinou budú rodičia a iní návštevníci budovy špeciálnej základnej školy.

Viac
Subjekt
Špeciálna základná škola
Miesta realizácie
Čierny Balog
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.09.2021
Celková suma
542,036 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie tepelno-technických vlastnost…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Zlepšenie tepelno-technických vlastnost…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
04.02.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
29.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
36,5 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0401 (MW)
Cieľ
0,0412 (MW)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0401 (MWt)
Cieľ
0,0412 (MWt)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
53,0964 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
45,3108 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
917,78 (m2)
Cieľ
917,82 (m2)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,2887 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
21,4073 (MWh/rok)
Cieľ
21,4073 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
18118,6775 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
312817,98 (kWh/rok)
Cieľ
304328,96 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
49198,1033 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
16.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Lovis - energetický audit

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Energetický audit

Lovis - energetický audit

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia

TANOT - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia

TANOT - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2017
Názov

Faktúra za stavebné práce

Unistav Teplička - 2-12.12/2019

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,116 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Stavebný dozor

ROKON stavebný dozor - faktúra 4.6.2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

ROKON stavebný dozor - faktúra 4.6.2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Unistav Teplička - 2. - 31. 3/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Unistav Teplička - 2. - 31. 3/2020

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Publicita stavby

Faktúra Siettex

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Publicita stavby

Faktúra Siettex

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav Teplička

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav Teplička

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav Teplička

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
207,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra Unistav Teplička

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,581 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za projektový manažment

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Faktúra za finančný manažment

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Faktúra za projektový manažment

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za finančný manažment

Faktúra Dvomi

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
2,914 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor budova 2

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Stavebný dozor budova 1

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Stavebný dozor budova 2

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor budova 1

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia Budova č.1

TANOT s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia Budova č. 2

TANOT s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Budova A

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Budova B

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Budova A

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Stavebné práce Budova B

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Stavebné práce budova A

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce budova B

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebné práce budova B

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce budova A

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Budova B

Unistav Teplička, s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,903 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Faktúra za energetický audit - budova B

LOVIS plus s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Faktúra za energetický audit - budova A

LOVIS plus s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Faktúra za riadenie projektu - projektový manažér

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu - finančný manažér

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za riadenie projektu - finančný manažér

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktúra za riadenie projektu - projektový manažér

Dvomi s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
Dvomi s. r. o.
Žiadaná suma
4,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor - budova B

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor - budova A

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor - budova A

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,003 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktúra za stavebný dozor - budova B

Róbert Končík - ROKON

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
693 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

Siettex s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stálu tabuľu

Siettex s. r. o.

Vlastník dokladu
Špeciálna základná škola
Dodávateľ
SIETTEX s. r. o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Špeciálna základná škola

Suma celkom
427 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
SIETTEX s. r. o.
IČO
44189192
Názov
TANOT s.r.o.
IČO
50778200
Názov
Unistav Teplička, s.r.o.
IČO
36418633
Názov
Róbert Končík - ROKON
IČO
40108864
Názov
Dvomi s. r. o.
IČO
51147025
Názov
LOVIS plus s.r.o.
IČO
50157833
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.