Popis projektu

Cieľom projektu je obnova a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy Obecného úradu v obci Michal na Ostrove. Stanovený cieľ dosiahneme realizovaním hlavnej aktivity projektu.V zmysle realizačnej PD sa budú v rámci projektu realizovať opatrenia nevyhnutné na zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorých výsledkom bude Opatrenia na úsporu energie sú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov v zmysle zákona č.555/2005 Z.z.V súčasnosti je budova v energetickej triede D. Po zrealizovaní navrhovaných opatrení bude v energetickej triede A1. Hlavná aktivita projektu: Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - Obecného úradu v obci Michal na Ostrove. Merateľné ukazovatele projektu vychádzajú z Projektového energetického hodnotenia obnovovanej budovy. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v rámci projektu je 81,4%.

Viac
Subjekt
Obec Michal na Ostrove
Miesta realizácie
Michal na Ostrove
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2021 - 01.03.2021
Celková suma
245,257 €
Vlastné zdroje
12,263 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
19.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
15.02.2021
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
19.03.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
25,031 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,305 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,538 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1126,06 (m2)
Cieľ
1126,06 (m2)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
27,6259 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
118,317 (MWh/rok)
Cieľ
118,3167 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
90690,7387 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
264554,5929 (kWh/rok)
Cieľ
260613,3829 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
101559,3069 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 2021003

Faktúra č. 2021003

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021003

Faktúra č. 2021003

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Faktúra č. 2021004

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Faktúra č. 2021/3

Faktúra č. 2021/3

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 2021/3

Faktúra č. 2021/3

Vlastník dokladu
Obec Michal na Ostrove
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2021
Názov IČO
Názov
RV stav, s.r.o.
IČO
46163379
Názov
Ing. Mária Bogárová - ROKAL
IČO
37158040
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.