Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie emisií CO2 a energetickej náročnosti Pavilónu č. 36-Farmácia UVLF v Košiciach, ktorý je sídlom Katedry farmaceutickej technológie, Kat. farmakológie a toxikológie,  Kat. farmakognózie a botaniky, Kat. lekárenstva a sociálnej farmácie a  NRL pre pesticídy. Projekt významnou obnovou verejnej budovy staršej ako 30 rokov zabezpečí dosiahnutie energetických štandardov na úrovni ultranízkoenergetických budov triedy A1. Miestom realizácie je parcela č. 5580/20 k. ú. Košice – Sever v intraviláne mesta Košice, kraj Košický. Výsledky projektu budú overené naplnením merateľných ukazovateľov t. j. Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek; Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej, ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie; Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove; Spotreba energie v budove pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti; Odhadované ročné zníženie emisií CO2; Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách; Zníženie konečnej spotreby a potreby energie vo verejných budovách; Zníženie produkcie emisií PM,SO2,NOx. Projekt rieši energetickú hospodárnosť budovy prostredníctvom stavebných aktivít. Úpravy budú zodpovedať najnovším normám, projekt nemá negatívny dopad na životné prostredie.

Viac
Subjekt
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.08.2020
Celková suma
1,094,538 €
Vlastné zdroje
54,727 €
Vyčerpané z projektu
1,024,867 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Paviló…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
08.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
26.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
10.01.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
26.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
71,2351 (t ekviv. CO2)
Cieľ
67,857 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
53,4739 (Kg/rok)
Cieľ
30,792 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
104,0662 (Kg/rok)
Cieľ
79,792 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4054,61 (m2)
Cieľ
4054,61 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
207,5436 (MWh/rok)
Cieľ
231,1421 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
545,7367 (MWh/rok)
Cieľ
545,7367 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
338193,1 (kWh/rok)
Cieľ
314594,5345 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
344568,28 (kWh/rok)
Cieľ
348217,429 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
422390,1208 (kWh/rok)
Cieľ
416562,0961 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,324 €
Schválené na preplatenie
22,324 €
Realizácia
18.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,324 €
Schválené na preplatenie
22,324 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,353 €
Schválené na preplatenie
12,353 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,353 €
Schválené na preplatenie
12,353 €
Realizácia
30.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,404 €
Schválené na preplatenie
21,386 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,386 €
Schválené na preplatenie
21,386 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,762 €
Schválené na preplatenie
80,762 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,762 €
Schválené na preplatenie
80,762 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH DF404190112

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,465 €
Schválené na preplatenie
4,465 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH DF404190136

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
2,471 €
Schválené na preplatenie
2,471 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,340 €
Schválené na preplatenie
67,340 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,340 €
Schválené na preplatenie
67,340 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
16,152 €
Schválené na preplatenie
16,152 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,277 €
Schválené na preplatenie
4,277 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,432 €
Schválené na preplatenie
118,432 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,432 €
Schválené na preplatenie
118,432 €
Realizácia
-
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
13,468 €
Schválené na preplatenie
13,468 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,410 €
Schválené na preplatenie
134,410 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134,410 €
Schválené na preplatenie
134,410 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
23,686 €
Schválené na preplatenie
23,686 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,596 €
Schválené na preplatenie
108,596 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,596 €
Schválené na preplatenie
108,596 €
Realizácia
19.02.2020
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,082 €
Schválené na preplatenie
135,082 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,082 €
Schválené na preplatenie
135,082 €
Realizácia
30.03.2020
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
26,882 €
Schválené na preplatenie
26,882 €
Realizácia
20.12.2019
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
21,719 €
Schválené na preplatenie
21,719 €
Realizácia
24.01.2020
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,916 €
Schválené na preplatenie
166,916 €
Realizácia
-
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
27,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Stavebné práce

P36_Faktura

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,146 €
Schválené na preplatenie
44,146 €
Realizácia
-
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
33,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

prenesená daňová povinnosť- odvod DPH

P36_Účtovný doklad

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
8,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov IČO
Názov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
IČO
00397474
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.