Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice.

Objekt kultúrneho domu nevyhovuje z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Z toho dôvodu je potrebné urýchlene pristúpiť ku odstráneniu vyskytujúcich sa porúch.

Predmetom tohto projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu a to v rozsahu: zateplenie fasády objektu, zateplenie strešnej konštrukcie s obnovou hydroizolácie, výmena výplní okien a dverí, vzduchotechnika s rekuperáciou, rekonštrukcia vykurovania objektu, fotovoltická elektráreň, elektroinštalácia.Realizácia projektu zlepší podmienky prevádzky kultúrneho domu  a umožní znížiť finančné nároky na jej prevádzku a zároveň zabezpečí zdravotne nezávadné prostredie pre návštevníkov budovy.Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti.

Uvedené sa prejaví najmä v:

• Znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie

• Znížení produkcie CO2 do ovzdušia

• Znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1.

Viac
Subjekt
Obec Rastislavice
Miesta realizácie
Rastislavice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.04.2022
Celková suma
306,556 €
Vlastné zdroje
15,328 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
13,298 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
06.03.2019
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
29.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
05.03.2019
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
52055,6997 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0432 (MW)
Cieľ
0,0434 (MW)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0378 (MWt)
Cieľ
0,0378 (MWt)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0054 (MWe)
Cieľ
0,0056 (MWe)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
39,69 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,565 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,26 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,65 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
29,75 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
453,22 (m2)
Cieľ
453,05 (m2)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,8592 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
50,853 (MWh/rok)
Cieľ
50,853 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
44993,8295 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
241496,6548 (kWh/rok)
Cieľ
234523,9943 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fakturujeme Vám za vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia na objekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Rastislavice"

FAKTÚRA č. 220100006

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2022
Názov

Fakturujeme Vám služby spojené s implementáciou projektu: "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice"

FAKTÚRA č. 190100008

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Fakturujeme Vám služby spojené s implementáciou projektu: "Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice"

FAKTÚRA č. 220100082

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci apríl 2021 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10210020

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci máj 2021 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10210025

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci jún 2021 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10210031

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci júl 2021 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10210037

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.08.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci august 2021 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10210042

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2021
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 05/SD/2019 výkon činností stavebného dozoru v mesiaci marec 2022 na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Rastislavice"

Faktúra číslo: 10220011

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

PD pre realizáciu stavby a skutkového vyhotovenia stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

vypracovanie PD pre realizáciu stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

vypracovanie PD pre realizáciu stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúrujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác zrealizované stavebné práce k zákazke s názvom: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice

FAKTÚRA č. 210100007

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
244,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2022
Názov

Faktúrujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác zrealizované stavebné práce k zákazke s názvom: Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice

FAKTÚRA č. 210100007

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
254,973 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác pre projekt s názvom:"Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice".

FAKTÚRA č.220100004

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
17,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác pre projekt s názvom:"Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice".

FAKTÚRA č.220100004

Vlastník dokladu
Obec Rastislavice
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
17,539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Rastislavice

Suma celkom
13,298 €
Vrátená suma
13,298 €
Suma na vymáhanie
13,298 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
IČO
46041915
Názov
SITE s.r.o.
IČO
36800864
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
ByvaPro s. r. o.
IČO
47202173
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.