Popis projektu

Žiadateľom o nenávratný finančný príspevok je obec Súľov - Hradná, ktorá sa nachádza v okrese Bytča. Obec je významným turistickým centrom, počet obyvateľov je 950. Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Súľov - Hradná. Budova je vo výlučnom vlastníctve obce. V dôsledku nadmernej spotreby tepla resp. veľkej energetickej náročnosti objektu OÚ Súľov – Hradná bol spracovaný tento projekt zvýšenia energetickej hospodárnosti budovy. Stavba nie je členená, predstavuje jeden celok – SO 01. Preto bude projekt pozostávať z realizácie jednej hlavnej aktivity s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy a z podporných aktivít projektu, ktorými budú Riadenie projektu a publicita projektu, t.j. Informovanie verejnosti o podpore jeho spolufinancovania z EŠIF a ŠR SR. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia obce Súľov - Hradná. V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove jednej budovy nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 259,80 m² s cieľom zníženie energetickej náročnosti objektu. Realizáciou projektu dôjde ku zníženiu potreby energie v budove na úroveň nízkoenergetickej triedy A1.

Viac
Subjekt
Obec Súľov - Hradná
Miesta realizácie
Súľov-Hradná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.07.2020
Celková suma
418,566 €
Vlastné zdroje
20,928 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
12.06.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
17.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
30.04.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
29.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MWe)
Cieľ
0,0021 (MWe)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,5 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
16,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
40,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1252,0 (m2)
Cieľ
1299,5 (m2)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
58,3884 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
172,8737 (MWh/rok)
Cieľ
172,8737 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
114485,2358 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
207090,8 (kWh/rok)
Cieľ
188551,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
140645,5388 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
14.10.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1020077

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,438 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 1020077

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20200028

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20200025

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20200019

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20200017

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20200002

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190064

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190049

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.09.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190040

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

projektový manažér – externé riadenie

Faktúra č. 20190027

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 202006

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 202002

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 202001

Vlastník dokladu
Obec Súľov - Hradná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.04.2020
Názov IČO
Názov
BAU cargo, s.r.o.
IČO
46456082
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Názov
MB genero, s.r.o.
IČO
44370105
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.