Popis projektu

Účelom predkladanej žiadosti o NFP je návrh celkovej rekonštrukcie budovy kultúrneho domu v Hornej Kráľovej ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí za účelom zníženia energetickej náročnosti.

Rekonštrukčné práce sa budú venovať hlavne zlepšeniu tepelnoizolačných vlastností obvodových stien a strechy, plánujú sa vymeniť všetky exteriérové výplne okenných a dverných otvorov. Okrem popisovaných úprav sa plánuje aj výmena elektroinštalácie a úprava vykurovania.

Zohľadnením reálnych spotrieb budovy kultúrneho domu v súčasnosti dôjde k úspore energie potrebovanej na vykurovanie o 86.7%. Navrhovanými opatreniami sa dosiahne zaradenie budovy do energetickej triedy A1 (ultranízkoenergetická budova). 

Viac
Subjekt
Obec Horná Kráľová
Miesta realizácie
Horná Kráľová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.10.2019
Celková suma
328,448 €
Vlastné zdroje
16,422 €
Vyčerpané z projektu
267,262 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti kultúr…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
04.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
15.04.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
20.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
22,1326 (t ekviv. CO2)
Cieľ
31,079 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,1006 (Kg/rok)
Cieľ
0,1413 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
41417,7469 (kWh/rok)
Cieľ
46945,3144 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
34446,14 (kWh/rok)
Cieľ
39294,6162 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
160041,4757 (kWh/rok)
Cieľ
151799,2597 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,3476 (Kg/rok)
Cieľ
22,957 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
15,0 (počet)
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
757,0 (m2)
Cieľ
757,0 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
21,2869 (MWh/rok)
Cieľ
16,4384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
55,733 (MWh/rok)
Cieľ
55,733 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,709 €
Schválené na preplatenie
110,709 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,709 €
Schválené na preplatenie
110,709 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,584 €
Schválené na preplatenie
109,584 €
Realizácia
30.10.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,584 €
Schválené na preplatenie
109,584 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,969 €
Schválené na preplatenie
46,969 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,969 €
Schválené na preplatenie
46,969 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.01.2020
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Faktúra za výkon externého projektového riadenia

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,209 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2019
Názov

Faktúra za výkon stavebného dozoru

faktura za výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

faktura za stavebné práce

faktura za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horná Kráľová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Horná Kráľová

Suma celkom
75,611 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
75,611 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Novosedlík, spol. s r.o.
IČO
34104402
Názov
M-STAV servis, s.r.o.
IČO
47004291
Názov
Cassis consult, s.r.o.
IČO
35882115
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.