Popis projektu

Projekt a jeho ciele sa budú realizovať na území obce Dolné Zelenice. Samotná obec a jej kataster disponuje bohatým výrobným potenciálom a podnikateľským prostredím v úzkej väzbe na existujúce dopravné napojenie. Obec Dolné Zelenice, je dôležitým lokálnym dopravným uzlom a tranzitnou obcou medzi mestom Leopoldov a Sereď a mestom Hlohovec a Trnavou /PSA Peugeot Citroen - významný producent, zamestnávateľ a tvorca HDP/. Naša ŽoNFP rieši energetickú obnovu spoločného objektu budovy obecného úradu a kultúrneho domu, ktorej cieľom je zníženie energetickej náročnosti prevádzky tejto budovy. Projekt je našou snahou celkovo minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie. Realizáciou projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií a prostredníctvom toho dôjde aj k celkovému zníženiu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Sekundárnym efektom realizácie projektu je významné zníženie nákladov na prevádzku objektu, či už znížením nákladov na energie, alebo aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a obnovu objektu. Parciálne realizácia projektu prispeje k zlepšeniiu životného prostredia v našej lokalite pre cieľové skupiny, ktorými sú obyvatelia a návštevníci našej obce.

Viac
Subjekt
Obec Dolné Zelenice
Miesta realizácie
Dolné Zelenice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.11.2019
Celková suma
262,015 €
Vlastné zdroje
13,101 €
Vyčerpané z projektu
248,914 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
08.02.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
20.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
08.02.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
20.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MW)
Cieľ
0,009 (MW)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,009 (MWt)
Cieľ
0,009 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
11,61 (MWh/rok)
Cieľ
11,61 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
21,402 (t ekviv. CO2)
Cieľ
21,402 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
1,1314 (Kg/rok)
Cieľ
1,1314 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
17,87 (Kg/rok)
Cieľ
17,87 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
600,94 (m2)
Cieľ
600,94 (m2)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
19,3826 (MWh/rok)
Cieľ
19,3826 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
58,658 (MWh/rok)
Cieľ
58,658 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
39275,3565 (kWh/rok)
Cieľ
39275,3565 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
165859,44 (kWh/rok)
Cieľ
138817,14 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
42424,4849 (kWh/rok)
Cieľ
42424,4849 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice -1

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 1

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,055 €
Schválené na preplatenie
77,055 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice -1

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 1

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,055 €
Schválené na preplatenie
77,055 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho Domu Dolné Zelenice - 2

Rekonštrukcia Kultúrneho Domu Dolné Zelenice - 2

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,560 €
Schválené na preplatenie
103,560 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho Domu Dolné Zelenice - 2

Rekonštrukcia Kultúrneho Domu Dolné Zelenice - 2

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,560 €
Schválené na preplatenie
103,560 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice -3

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 3

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,119 €
Schválené na preplatenie
27,119 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice -3

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 3

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,119 €
Schválené na preplatenie
27,119 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice -3

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 3

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,180 €
Schválené na preplatenie
41,180 €
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,180 €
Schválené na preplatenie
41,180 €
Realizácia
04.12.2019
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 5

Rekonštrukcia Kultúrneho domu Dolné Zelenice - 4.1

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Externé riadenie- Kultúrny dom

Externé riadenie -Kultúrny dom

Vlastník dokladu
Obec Dolné Zelenice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov IČO
Názov
SMM s.r.o.
IČO
50986121
Názov
Regionálna rozvojová agentúra Trnava-Hlohovec-Piešťany
IČO
37840177
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.