Popis projektu

Obec Modrany sa nachádza v okrese Komárno, v Nitrianskom kraji.

Obec leží na Podunajskej nížine na južnom úpätí Pohronskej pahorkatiny. Severná časť chotára obce je výrazná pahorkatina s dubovým a agátovým lesom. Južná časť je odlesnená rovina na širokých terasách pokrytých sprašami a naviatymi pieskami. Na pahorkatinách sú hnedozemné pôdy, na terasách černozemné.

Obec bola známa kvalitným vínom. Prvýkrát sa spomína v listine z r. 1252 v súvislosti s opätovným potvrdením šľachtických výsad Bélom IV. Obec mala výsady mestečka s trhovým právom. V čase tureckého panstva bola jednou z najzachovalejších obcí.

Údaje o obci Modrany:

Počet obyvateľov: 1 408

Rozloha obce: 27 km2

Hustota obce: 55 oby/km2

Nadmorská výška obce: 128 m.n.m.

Prvá zmienka o obci: 1205

Viac
Subjekt
Obec Modrany
Miesta realizácie
Modrany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.08.2020
Celková suma
268,965 €
Vlastné zdroje
13,448 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
20.06.2017
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
14.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
24.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
15.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0333 (MW)
Cieľ
0,0349 (MW)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0294 (MWt)
Cieľ
0,031 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0039 (MWe)
Cieľ
0,0039 (MWe)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
05.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
9,9 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
39,99 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,9 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
561,5 (m2)
Cieľ
561,5 (m2)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
18,7182 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
79,0843 (MWh/rok)
Cieľ
79,0843 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
60366,1479 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
152728,0 (kWh/rok)
Cieľ
144867,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
69866,4698 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.11.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra (stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra (stav. práce)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
132,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2020
Názov

projektový manažment 6-7/2020

Faktúra (EPM zateplenie 6-7/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

projektový manažment 4/2020

Faktúra (EPM zateplenie 4/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

projektový manažment 02-03/2020

Faktúra (EPM zateplenie 02-03/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2020
Názov

projektový manažment 07/2019-01/2020

Faktúra (EPM zateplenie 07/2019-01/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

projektový manažment 4-6/2019

Faktúra (EPM zateplenie 4-6/2019)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov

projektový manažment 09-10/2020

Faktúra (EPM zateplenie 9-10/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2020
Názov

projektový manažment 8/2020

Faktúra (EPM zateplenie 8/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
1,346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

projektový manažment 5/2020

Faktúra (EPM zateplenie 5/2020)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra (SD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

projektová dokumentácia

Faktúra (PD zateplenie)

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2017
Názov IČO
Názov
KOMDOOR - Ing. Alžbeta Tárnoková
IČO
40175898
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
STAVAK s.r.o.
IČO
50343092
Názov
KOVIL, s.r.o.
IČO
36564940
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.