Popis projektu

Obec Istebné je vlastníkom a prevádzkovateľom budovy obecného úradu s kultúrnym domom ktorého prevádzka je vzhľadom na vek a technický stav energeticky náročná. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy tj. znížiť spotrebu energie pri jej prevádzke. Uvedený cieľ sa dosiahne realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác: zateplenia obvodového plášťa, zateplenia strechy, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukcie a modernizácie systému vykurovania a ohrevu TUV  a zavedením regulácie, rekonštrukcie osvetlenia a realizácie bezbariérového prístupu. Realizáciou uvedených opatrení bude budova spadať do kategórie A1-ultranízkoenergetická budova. Úspora na vykurovaní bude 80,2%. Cieľová hodnota ukazovateľa projektu – Zníženie potreby energie vo verejných budovách je 259 180,4505 kWh/rok, hodnota value for money je 2,15.

Viac
Subjekt
Obec Istebné
Miesta realizácie
Istebné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2020
Celková suma
609,225 €
Vlastné zdroje
30,461 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
08.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
13.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
08.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
51,0475 (t ekviv. CO2)
Cieľ
48,25 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
22,1424 (Kg/rok)
Cieľ
15,49 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
66,2869 (Kg/rok)
Cieľ
57,59 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2010,31 (m2)
Cieľ
2007,44 (m2)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
17,9095 (MWh/rok)
Cieľ
25,7987 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
81,08 (MWh/rok)
Cieľ
81,08 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
63170,4793 (kWh/rok)
Cieľ
55281,3434 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
425389,4521 (kWh/rok)
Cieľ
366792,4033 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
100937,2328 (kWh/rok)
Cieľ
84986,3612 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
08.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

externý manažment

EM1 - Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
4,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

externý manažment

EM2 - Zníženie en. náročnosti KD a OÚ

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
Ultima Ratio, s.r.o.
Žiadaná suma
8,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

vypracovanie PD

PD - Zníženie en. náročnosti KD a OÚ

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2017
Názov

energetický audit

EA - Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

stavebné práce

stavba Zníženie en. náročnosti KD

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
533,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

dozor

dozor Zníženie en. náročnosti KD

Vlastník dokladu
Obec Istebné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Istebné

Suma celkom
1,452 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Istebné

Suma celkom
1,082 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
Ultima Ratio, s.r.o.
IČO
46862439
Názov
Beeli Pro s.r.o.
IČO
45981868
Názov
Loira s.r.o.
IČO
46344519
Názov
Ateliér FS, s.r.o.
IČO
47613076
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.