Popis projektu

Projekt rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno.

Tepelnotechnický posudok súčasného stavu objektu zdokumentoval skutočnosť, že pre zlepšenie

energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti je potrebné uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu stavebného objektu, rekonštrukciu a modernizáciu vykurovania, rekonštrukciu a modernizáciu prípravy teplej vody, rekonštrukciu a modernizáciu systémov osvetlenia.

Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Uvedené sa prejaví najmä v:

• Znížení spotreby primárnej energie na vykurovanie

• Znížení produkcie CO2 do ovzdušia

• Znížení nákladov na zabezpečenie prevádzky budovy

Realizáciou navrhovaných aktivít dosiahne zrekonštruovaná budova celkové zatriedenie do energetickej triedy B a ukazovateľ primárnej energie dosiahne A1.

Viac
Subjekt
Obec Ráztočno
Miesta realizácie
Ráztočno
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.06.2020
Celková suma
474,096 €
Vlastné zdroje
23,705 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
10.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
102125,7578 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
44,9658 (t ekviv. CO2)
Cieľ
44,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
19,47 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
51,74 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MW)
Cieľ
0,0383 (MW)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0383 (MWt)
Cieľ
0,0383 (MWt)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
43,365 (MWh/rok)
Cieľ
40,215 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1441,67 (m2)
Cieľ
1412,59 (m2)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
27,2323 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
76787,7043 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
104,02 (MWh/rok)
Cieľ
104,02 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
352288,2821 (kWh/rok)
Cieľ
340835,7088 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.09.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

realizačná projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2019
Názov

stavebný dozor september 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

stavebný dozor november 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
BERTMAN s.r.o.
Žiadaná suma
384,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

stavebný dozor október 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2019
Názov

stavebný dozor január 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

stavebný dozor február 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
BERTMAN s.r.o.
Žiadaná suma
29,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2020
Názov

externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2019
Názov

stavebný dozor august 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

stavebný dozor december 2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2020
Názov

projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2020
Názov

stavebný dozor jún 2020

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ráztočno
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2020
Názov IČO
Názov
BERTMAN s.r.o.
IČO
46255371
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
LERD s.r.o.
IČO
36562297
Názov
IPP Partner s.r.o.
IČO
36709034
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.