Popis projektu

Projekt „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa“ sa zameriava na zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a Obecného úradu.  Predkladaný projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Zníženie energetickej náročnosti budovy verejnej budovy v obci Ľubeľa“, ktorá zahŕňa výmenu okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmenu podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukciu elektoinštalácie a vykurovania. Súčasťou  projektu je aj nová kotolňa na biomasu, ktorá  sa nachádza  v mieste súčasnej kotolne. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch  a zniženia tepelných strát. Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Ľubeľa, modernizácia objektu, ako aj odstránenie systemových vád  a predĺženie celkovej životnosti stavby.
Cieľová hodnota ukazovateľa projektu „Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa“ bude 136,31 MWh/rok. Potreba energie na vykurovanie sa zníži na hodnotu 44,82 kWh/m2.a a spotreba primárnej energie na hodnotu 68,39 kWh/m2.a. z pôvodnej 232,41 kWh/m2.a.

Viac
Subjekt
Obec Ľubeľa
Miesta realizácie
Ľubeľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.01.2020
Celková suma
497,806 €
Vlastné zdroje
24,890 €
Vyčerpané z projektu
448,828 €
Nezrovnalosti
20,282 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.Zníženie energetickej náročnosti vere…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
04.04.2017
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
17.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
01.11.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
31.01.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
91,51 (t ekviv. CO2)
Cieľ
319,5008 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
41,87 (Kg/rok)
Cieľ
40,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
257,8 (Kg/rok)
Cieľ
250,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1811,46 (m2)
Cieľ
1769,62 (m2)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
66,9 (MWh/rok)
Cieľ
200,1898 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
174,52 (MWh/rok)
Cieľ
680,3057 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
103320,0 (kWh/rok)
Cieľ
480115,8962 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
317115,9 (kWh/rok)
Cieľ
290253,0724 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
179200,0 (kWh/rok)
Cieľ
491784,5424 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.03.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
4,459 €
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,459 €
Schválené na preplatenie
4,459 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,782 €
Schválené na preplatenie
48,782 €
Realizácia
-
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,845 €
Schválené na preplatenie
62,845 €
Realizácia
-
Názov

Ostatné konštrukcie a práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
2,925 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,782 €
Schválené na preplatenie
48,782 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,845 €
Schválené na preplatenie
62,845 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Ostatné konštrukcie a práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,925 €
Schválené na preplatenie
2,925 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Kotolňa na biomasu a vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,591 €
Schválené na preplatenie
65,591 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Kotolňa na biomasu a vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,591 €
Schválené na preplatenie
65,591 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbu projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,229 €
Schválené na preplatenie
3,229 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbu projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,229 €
Schválené na preplatenie
3,229 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbu projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,515 €
Schválené na preplatenie
4,515 €
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru na stavbu projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,515 €
Schválené na preplatenie
4,515 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,756 €
Schválené na preplatenie
4,756 €
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,756 €
Schválené na preplatenie
4,756 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Ostatné konštrukcie a práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,285 €
Schválené na preplatenie
75,285 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,191 €
Schválené na preplatenie
21,191 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,163 €
Schválené na preplatenie
36,163 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,344 €
Schválené na preplatenie
4,344 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Ostatné konštrukcie a práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,285 €
Schválené na preplatenie
75,285 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Kotolňa na biomasu a vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,743 €
Schválené na preplatenie
114,743 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Kotolňa na biomasu a vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,743 €
Schválené na preplatenie
114,743 €
Realizácia
-
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,344 €
Schválené na preplatenie
4,344 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie strešného plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,163 €
Schválené na preplatenie
36,163 €
Realizácia
-
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,191 €
Schválené na preplatenie
21,191 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2017
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2017
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Výkon externého manažmentu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2020
Názov

Kotolňa na biomasu a vykurovanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Ostatné konštrukcie a práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Výmena otvorových konštrukcií

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,775 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Zateplenie obvodového plášťa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Ľubeľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,269 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Ľubeľa

Suma celkom
20,282 €
Vrátená suma
20,282 €
Suma na vymáhanie
20,282 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o.
IČO
36645052
Názov
TK SERVICES
IČO
51263360
Názov
Ing. Pavol Tkáč - PRO-ING
IČO
33024219
Názov
HLINA s.r.o.
IČO
45354618
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.