Popis projektu

Cieľom projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ - Lúčik Tlmače, je znížiť energetickú náročnosť a prispieť tak k ekologickej prevádzke. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre verejnosť a ako pracovných podmienok zamestnancov Materskej školy a tiež detí navštevujúcich túto inštitúciu. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty budovy Materskej školy. 

Subjekt
Mesto Tlmače
Miesta realizácie
Tlmače
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.11.2019
Celková suma
569,310 €
Vlastné zdroje
28,465 €
Vyčerpané z projektu
515,692 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
05.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
25.04.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
05.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
52,7208 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
483,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1842,16 (m2)
Cieľ
1842,16 (m2)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
115,7928 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
252,458 (MWh/rok)
Cieľ
252,4573 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
136664,5619 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
161473,7181 (kWh/rok)
Cieľ
105427,5216 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
188337,5968 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019020

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
205,889 €
Schválené na preplatenie
201,400 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019020

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,400 €
Schválené na preplatenie
201,400 €
Realizácia
31.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019022

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,288 €
Schválené na preplatenie
160,288 €
Realizácia
28.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019022

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
160,662 €
Schválené na preplatenie
160,288 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019031

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,004 €
Schválené na preplatenie
154,004 €
Realizácia
28.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019031

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2019031

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,836 €
Schválené na preplatenie
154,004 €
Realizácia
-
Názov

Energetický audit

Faktúra č.170019

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2017
Názov

Dočasný pútač/banner

Faktúra č. 2019219

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _09/2019 Rákociová

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _11/2019 Rákociová

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _11/2019 Holíková

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 09/2019

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.07.2019
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 2019297

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _08/2019 Rákociová

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _08/2019 Holíková

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _10/2019 Rákociová

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _10/2019 Holíková

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 17/2019

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _07/2019 Rákociová

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _07/2019 Holíková

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 13/2019

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra č. 2019320

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2020
Názov

Projektový manažér - interné riadenie

Výplatná páska _09/2019 Holíková

Vlastník dokladu
Mesto Tlmače
Dodávateľ
Mesto Tlmače
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.10.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Tlmače
IČO
00307581
Názov
F K L a brat, spol. s r.o.
IČO
31104266
Názov
EPI, s.r.o.
IČO
36805165
Názov
Stanislav Kajan - SKAJ
IČO
34487719
Názov
SB PRESS, s.r.o.
IČO
36526924
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.