Popis projektu

Výrobné družstvo Šamotka reflektuje na jeden zo súčasných problémov, ktorým je vysoká energetická a tým zároveň aj ekonomická náročnosť, ktorá spočíva vo vysokom opotrebení pôvodných budov vrátane elektroinštalácie, vykurovacieho média a osvetlenia.

Zámerom výrobného družstva Šamotka je zvýšenie energetickej a tým aj ekonomickej efektívnosti prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie sociálno-administratívnej budovy. Projekt je rozdelený na dve hlavné aktivity. Hlavnou aktivitou č. 1 je Zabezpečenie energetického auditu s cieľom zhodnotiť súčasnú energetickú bilanciu a jej dopady na životné prostredie a navrhnúť vhodné opatrenia na zníženie energetickej náročnosti. Aktivitou č. 2 je Implementácia opatrení z energetického auditu.V rámci aktivity dôjde k zlepšeniu tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií, rekonštrukcii vykurovacieho systému, elektorinštalácii a modernizácii osvetlenia .

Relizáciou hlavných aktivít sa dosiahne cieľ projektu, ktorým je zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Šamotka. Úspora primárnych zdrojov energie bude vo výške 58,3 MWh/rok. Zároveň znížením emisií skleníkových plynov o 9,2 t/rok dôjde k zníženiu environmentálneho zaťaženia.

Viac
Subjekt
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Miesta realizácie
Hrnčiarske Zalužany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.01.2021
Celková suma
135,758 €
Vlastné zdroje
20,364 €
Vyčerpané z projektu
27,940 €
Nezrovnalosti
4,285 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
29.03.2019
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
21.01.2021
Názov
Zabezpečenie energetického auditu v spo…
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
25.10.2017
Plánovaný koniec
01.11.2017
Skutočný koniec
14.11.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,2 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
45,8838 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2585,8 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
2625,6 (MWh/rok)
Cieľ
2625,6 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
45,8838 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
28.05.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebené práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
27,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Stavebené práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
27,940 €
Schválené na preplatenie
27,940 €
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe ZoD za prevedené stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA""

Faktúra 202017

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
55,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe ZoD za prevedené stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA""

Faktúra 202017

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
8,202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Fakturujeme Vám na základe ZoD za prevedené stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti ŠAMOTKA""

Faktúra 202017

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
55,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo za prevedené stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Šamotka"

Faktúra 2020150

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
42,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo za prevedené stavebné práce na stavbe " Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Šamotka"

Faktúra 2020150

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
42,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2021
Názov

Vypracovanie správy o energetickom audite

Energetický audit

Vlastník dokladu
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany

Suma celkom
4,285 €
Vrátená suma
4,285 €
Suma na vymáhanie
4,285 €
Typ
Nesprávne doklady Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Názov
Ing. Beáta Herédyová - DELTA
IČO
40448240
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.