Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Korňa.

Vlastníkom budovy je obec. 

• Stavebné práce - realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovania - výmena starého kotla na uhlie a drevo za kotol na pelety, modernizácia osvetlenia a modernizácia prípravy teplej vody inštaláciou fotovoltaických panelov). 

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy obecného úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1870,6  m² s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A0 - ultranízkoenergetická budova.

Začiatok realizácie projektu : 03/2018

Ukončenie realizácie projektu: 12/2018

Viac
Subjekt
Obec Korňa
Miesta realizácie
Korňa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.10.2019
Celková suma
292,338 €
Vlastné zdroje
14,617 €
Vyčerpané z projektu
267,458 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti OU Kor…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
27.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
25.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
09.03.2019
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
98142,149 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
439369,6 (kWh/rok)
Cieľ
456544,6 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
121998,1435 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,18 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWe)
Cieľ
0,0032 (MWe)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1948,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
244,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1765,44 (m2)
Cieľ
1939,8 (m2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,5909 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
107,733 (MWh/rok)
Cieľ
107,733 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
107,7 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
7,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo: 319600029

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,759 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo: 319600029

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,474 €
Schválené na preplatenie
267,458 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra číslo: 319600029

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,458 €
Schválené na preplatenie
267,458 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 05/2019

Faktúra č. 20190029

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 06/2019

Faktúra č. 20190035

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 07/2019

Faktúra č. 20190042

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 08/2019

Faktúra č. 20190051

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 09/2019

Faktúra č. 20190056

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 10/2019

Faktúra č. 20190066

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie 11/2019

Faktúra č. 20190070

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 26/19

Vlastník dokladu
Obec Korňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2019
Názov IČO
Názov
Mgr. Alexandra Mihaldová - CASSIEN
IČO
44475900
Názov
Stavebná mechanizácia, s. r. o.
IČO
36397971
Názov
Ing. Rudolf Lipták
IČO
37584499
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.