Popis projektu

bude realizovať projekt s názvom . Cieľom  projektu je v súlade so špecifickým cieľom 4.2.1 OP ĽZ realizácia prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

bude realizovaný  v okrese Trebišov prostredníctvom   

Poskytovanie opatrovateľskej služby bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41.

- deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom  aj v neverejnom sektore

- P0334 počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej  úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí /  

- P0361 počet  projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej regionálnej a miestnej úrovni /  

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.02.2021
Celková suma
296,400 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
172,986 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Typ
Podpora rozvoja vyb…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.04.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Hodnota
19,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.04.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Diana Hudacká

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Mikuláš Javorský Ing.

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 1/2019 Janka Kratochvílová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Beáta Kucová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Lucia Malecová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Jana Mamczurová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Viera Vysoká

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Katarína Šlechtová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Daniela Tomášová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Anna Šaková

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Sidónia Pavurová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Danuša Šmaľová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Monika Gdovinová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Tatiana Šimková

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Monika Bajusová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Viera Benedeková

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2019 Katarína Dobranská

Sumarizačný hárok - personálne výdavky 1/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.02.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
397 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Mikuláš Javorský , Ing

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
569 €
Schválené na preplatenie
569 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 2/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
452 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Mikuláš Javorský, Ing.

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 3/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.04.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Tomášová Daniela

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Malecová Lucia

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Bajusová Monika

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Vysoká Viera

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Vandžurová Iveta

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
399 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Šlechtová Katarína

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
342 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Šimková Tatiana

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Šaková Anna

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Mamczurová Jana

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Lengyelová Marta

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Kratochvílová Janka

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Hudacká Diana

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Dobranská Katarína

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Benedeková Viera

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Gdovinová Monika

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Ing. Javorský Mikuláš

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Kucová Beáta

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Pavurová Sidónia

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2019 Šmaľová Danuša

Rekapitulácia miezd 6/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Mamczurová Jana

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Malecová Lucia

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Lengyelová Marta

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
463 €
Schválené na preplatenie
463 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Kratochvílová Janka

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Ing. Javorský Mikuláš

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Hudacká Diana

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Gdovinová Monika

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Dobranská Katarína

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Benedeková Viera

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Bajusová Monika

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Tomášová Daniela

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Vysoká Viera

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Vandžurová Iveta

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
347 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Kucová Beáta

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Šlechtová Katarína

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Šmaľová Danuša

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2019 Šimková Tatiana

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Šaková Anna

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda- výplatná páska 5/2019 Pavurová Sidónia

Rekapitulácia miezd 5/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.06.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Vandžurová Iveta

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
425 €
Schválené na preplatenie
425 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Tomášová Daniela

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Šmaľová Danuša

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Šaková Anna

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Mamczurová Jana

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Lengyelová Marta

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
109 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Kratochvílová Janka

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
306 €
Schválené na preplatenie
306 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Hudacká Diana

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Dobranská Katarína

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Bajusová Monika

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Benedeková Viera

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Gdovinová Monika

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Vysoká Viera

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Ing. Javorský Mikuláš

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Kucová Beáta

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Malecová Lucia

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Pavurová Sidónia

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Šimková Tatiana

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2019 Šlechtová Katarína

Rekapitulácia miezd 4/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
15.05.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
517 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
299 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
357 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
504 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 9/219 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 9/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
545 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
497 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
553 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
520 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 7/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.08.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
466 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
480 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
539 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
509 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 8/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Mikuláš Javorský Ing.

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Mikuláš Javorský, Ing.

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Mária Rusnáková

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 11/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Mária Rusnáková

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2019 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 12/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 2/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 1/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
224 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 3/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 3/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 4/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 4/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
353 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 5/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 5/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 6/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 6/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Iveta Vandžurová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 7/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 7/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 8/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 8/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 9/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 9/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.10.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 10/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
505 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
190 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 11/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
535 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 12/2020 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Beáta Kucová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
539 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 1/2021 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 1/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
501 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
342 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
372 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Diana Hudacká

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Ing. Mikuláš Javorský

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Tatiana Šimková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Danuša Šmaľová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Viera Vysoká

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Jana Mamczurová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Marta Lengyelová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Viera Benedeková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Daniela Tomášová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Katarína Šlechtová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Anna Šaková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Monika Gdovinová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Božena Boreková

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Monika Bajusová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Katarína Dobranská

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Janka Kratochvílová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Lucia Malecová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov

Mzda - výplatná páska 2/2021 Sidónia Pavurová

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Mesto Sečovce
Dodávateľ
Mesto Sečovce
Žiadaná suma
536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Sečovce
IČO
00331899
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.