Popis projektu

Cieľom projektu ,,je zníženie energetickej náročnosti predmetnej budovy . Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, zlepšenie jej tepelno-technických vlastností s čím súvisí úspora energie, čo sa následne prejaví na úspore finančných prostriedkov. Zároveň dôjde ku zvýšeniu tepelnej pohody v budove, ku zlepšeniu hygienických podmienok, čo sa pozitívne odrazí na zdraví užívateľov danej budovy. Realizácia projektu bude pozostávať zo štyroch opatrení. Jednotlivé opatrenia boli navrhnuté ako optimálna kombinácia  opatrení stavebného charakteru, opatrení v rámci modernizácie vykurovacieho systému, inštalácie rekuperácie so spätným získavaním tepla a v neposlednom rade aj modernizácia osvetľovacej sústavy. Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz aj na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  , čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Mesto Veľké Kapušany
Miesta realizácie
Veľké Kapušany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2020 - 01.06.2021
Celková suma
683,497 €
Vlastné zdroje
34,175 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia mestského kultúrneho stre…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
22.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
19.09.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.01.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,745 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2605,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
37106,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2516,0 (m2)
Cieľ
2516,0 (m2)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
84,4776 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
275,33 (MWh/rok)
Cieľ
275,3353 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
189857,7178 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
338768,036 (kWh/rok)
Cieľ
338768,036 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
215827,1527 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,363 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Energetický certifikát

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
261,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
258,218 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov IČO
Názov
STAVIMAT s.r.o.
IČO
43953859
Názov
Ingreal DOMUS s.r.o.
IČO
36686956
Názov
Ing. Igor Filip FAMINGS
IČO
10683330
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.