Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy obecného úradu v obci

Krásna Ves.

Našim zámerom je  realizovať tento projekt s cieľom minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Projekt na základe výsledkov energetického auditu rieši zníženie energetickej náročnosti budovy realizáciou vybraných opatrení.Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy obecného úradu a to vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následnej úspory nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia a vytvorí kvalitnejšie prostredie vytvárajúce lepšie podmienky pre život obyvateľstva a návštevníkov projektovej oblasti ako aj zlepší podmienky pre biosféru v projektovanej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Krásna Ves
Miesta realizácie
Krásna Ves
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.01.2022
Celková suma
379,417 €
Vlastné zdroje
18,971 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
12.05.2017
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
12.05.2017
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0018 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0018 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
12,019 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,019 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
12,944 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,323 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1236,06 (m2)
Cieľ
1236,06 (m2)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,9026 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
83,3213 (MWh/rok)
Cieľ
83,3213 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
73418,7606 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
530726,469 (kWh/rok)
Cieľ
526029,4984 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
104689,6708 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA externy manazment

FA Externy

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

FA stavebný

FA stavebný

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

FA 10/2021

FA 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
92,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 10/2021

FA 10/2021

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
92,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

CDI 07/2021

FA CDI 07

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
32,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

FA CDI 08/2021

FA CDI 08

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
35,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2021
Názov

FA 09/2021

FA 09/2021

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
46,234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2021
Názov

FA EM

FA EM

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

FA EC

FA EC

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

FA Stavebny

FA Stavebný

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

FA november

FA november

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
36,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

FA november

FA november

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
36,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

FA december

FA december

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
28,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

FA december

FA december

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
28,128 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Projektová dokumentácia

FA PD

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2017
Názov

Projektová dokumentácia

FA PD

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2017
Názov

FA január

FA január

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
5,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

FA január

FA január

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
82,944 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Názov

FA január

FA január

Vlastník dokladu
Obec Krásna Ves
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
88,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Krásna Ves

Suma celkom
92,456 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
92,456 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
IČO
45558388
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
FK Real s.r.o.
IČO
36555924
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.