Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy Mestského úradu Rajecké Teplice. Predložený projekt je v súlade so schválenou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Žilinského kraja na roky2014 - 2020.

Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie.Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy Mestského úradu či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Mesto Rajecké Teplice
Miesta realizácie
Rajecké Teplice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.06.2020
Celková suma
770,052 €
Vlastné zdroje
38,503 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
553 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Mestsk…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
24.04.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
16.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.08.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
16.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
64,0695 (MWh/rok)
Cieľ
45,7686 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2232,45 (m2)
Cieľ
2232,45 (m2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
41,4376 (t ekviv. CO2)
Cieľ
46,8441 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
21,1926 (Kg/rok)
Cieľ
15,6464 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
51,0155 (Kg/rok)
Cieľ
49,6979 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
215080,7674 (kWh/rok)
Cieľ
261427,845 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
258,1117 (MWh/rok)
Cieľ
258,1117 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
194042,2 (kWh/rok)
Cieľ
212343,1165 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
667056,06 (kWh/rok)
Cieľ
660805,2 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.12.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
113,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
5,959 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2020
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
113,212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavbený dozor 3

Faktúra stavebný dozor 3

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Mesto Rajecké Teplice
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Faktura stavbený dozor 2

Faktura Stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Mesto Rajecké Teplice
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.01.2020
Názov

Faktúra Stavebný dozor 1

Faktúra Stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Mesto Rajecké Teplice
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
62,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
62,409 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
60,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Faktura

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
180,331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2020
Názov

Faktura

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
182,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
167,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2020
Názov

Faktura

Faktura

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
167,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra ADIFEX

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
110,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2020
Názov

Faktúra

Faktúra ADIFEX

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
4,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

Faktúra

Faktúra ADIFEX

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
110,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA ADIFEX

Faktura ADIFEX

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
Adifex, a. s.
Žiadaná suma
11,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Stavbený dozor 5

FA stavený dozor 6

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Stavbený dozor 5

FA stavbený dozor 5

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2020
Názov

Stavebný dozor 4

FA Stavebný dozor 4

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2020
Názov

FA EM

FA EM

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2020
Názov

FA EC

FA EC

Vlastník dokladu
Mesto Rajecké Teplice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Rajecké Teplice

Suma celkom
553 €
Vrátená suma
351 €
Suma na vymáhanie
351 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Adifex, a. s.
IČO
46715894
Názov
Mesto Rajecké Teplice
IČO
00321591
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
INGSTAV Žilina s. r. o.
IČO
44565241
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.