Popis projektu

v súlade so špecifickým cieľom projektu: „Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť“  je podpora zotrvania klienta v jeho
prirodzenom domácom prostredí, jeho aktivizácia aj napriek zhoršenému zdravotnému stavu, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu klienta a zníženie dopytu po
inštitucionálnej starostlivosti. je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby terénnou formou. sú deti (maloleté
osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, t.j. občania, ktorí majú právoplatné rozhodnutie obce o odkázanosti na domácu
opatrovateľskú službu, popritom sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby minimálne v stupni II.; ako aj zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti
sociálneho začlenenia vo verejnom sektore, t.j. opatrovateľky/lia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrovateľskej služby. sú domácnosti klientov na území obce Modrany. bude realizované na Obecnom úrade, Modrany, Hlavná č. 337. : a) PO334 počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí. Celková cieľová hodnota je . b) PO361 počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Celková cieľová hodnota je .

Viac
Subjekt
Obec Modrany
Miesta realizácie
Modrany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2019 - 01.02.2021
Celková suma
103,740 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
70,956 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Typ
Podpora rozvoja vyb…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
28.02.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.05.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Veronika Szatmáriová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Marta Mártonová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Edita Kunová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Juliana Édesová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Júlia Borsányiová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Šarlota Balaskóová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Rita Bachorecová 02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Veronika Szatmáriová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Marta Mártonová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Edita Kunová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Juliana Édesová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Júlia Borsányiová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Rita Bachorecová_02_2019

Rekapitulácia miezd 02_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Marta Mártonová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Veronika Szatmáriová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Edita Kunová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Júlia Borsányiová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Šarlota Balaskóová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Rita Bachorecová 01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2019
Názov

Veronika Szatmáriová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Marta Mártonová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Edita Kunová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Júlia Borsányiová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Rita Bachorecová_01_2019

Rekapitulácia miezd 01_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.02.2019
Názov

Edita Kunová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Veronika Szatmáriová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Marta Mártonová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Juliana Édesová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Júlia Borsányiová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Šarlota Balaskóová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Rita Bachorecová 03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2019
Názov

Veronika Szatmáriová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Marta Mártonová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Edita Kunová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Juliana Édesová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Júlia Borsányiová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Rita Bachorecová_03_2019

Rekapitulácia miezd 03_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
08.04.2019
Názov

Edita Kunová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Juliana Édesová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Júlia Borsányiová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Rita Bachorecová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Marta Mártonová_06_2019

Rekapitulácia miezd_06_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
05.07.2019
Názov

Veronika Szatmáriová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
48 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Marta Mártonová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Edita Kunová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Juliana Édesová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Júlia Borsányiová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Rita Bachorecová_04_2019

Rekapitulácia miezd_04_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
07.05.2019
Názov

Marta Mártonová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Edita Kunová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Juliana Édesová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Júlia Borsányiová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Šarlota Balaskóová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Rita Bachorecová_05_2019

Rekapitulácia miezd_05_2019

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
570 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Juliana_Édesová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Júlia_Borsányiová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Šarlota_Balaskóová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Rita_Bachorecová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Edita_Kunová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Marta_Mártonová_07_2019

IUD_07_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Edita_Kunová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Júlia_Borsányiová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Rita_Bachorecová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
73 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Šarlota_Balaskóová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Juliana_Édesová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Marta_Mártonová_09_2019

IUD_09_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Edita_Kunová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Júlia_Borsányiová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Rita_Bachorecová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Šarlota_Balaskóová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Juliana_Édesová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Marta_Mártonová_08_2019

IUD_08_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Juliana_Édesová_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Edita_Kunová_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Júlia_Borsányiová_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Marta_Mártonová_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Šarlota_Balaskóová_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Rozália_Tanková_10_2019

IUD_10_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Juliana_Édesová_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Edita_Kunová_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Júlia_Borsányiová_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Marta_Mártonová_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Šarlota_Balaskóová_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Rozália_Tanková_11_2019

IUD_11_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Rozália_Tanková_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Marta_Mártonová_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Edita_Kunová_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Juliana_Édesová_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_12_2019

IUD_12_2019_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.01.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Juliana_Édesová_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Edita_Kunová_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Marta_Mártonová_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Rozália_Tanková_01_2020

IUD_01_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Rozália_Tanková

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Edita_Kunová

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Júlia_Borsányiová

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Juliana_Édesová

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Marta_Mártonová

IUD_02_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Rozália_Tanková_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Juliana_Édesová_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Edita_Kunová_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Marta_Mártonová_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_05_2020

IUD_05_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

Rozália_Tanková_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Juliana_Édesová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Veronika_Szatmáriová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Edita_Kunová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Marta_Mártonová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_04_2020

IUD_04_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Rozália_Tanková_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Juliana_Édesová_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Edita_Kunová_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Marta_Mártonová_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_03_2020

IUD_03_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Rozália_Tanková_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Juliana_Édesová_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Rita_Bachorecová_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
52 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Edita_Kunová_09_2020

IUD_09_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Rozália_Tanková_08_2020

IUD_08_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Juliana_Édesová_08_2020

IUD_08_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_08_2020

IUD_08_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_08_2020

IUD_08_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Edita_Kunová_08_2020

IUD_08_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

Marta_Mártonová_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Šarlota_Balaškóová_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Juliana_Édesová_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Edita_Kunová_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Rozália_Tanková_07_2020

IUD_07_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Edita_Kunová_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Marta_Mártonová_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Juliana_Édesová_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Rozália_Tanková_06_2020

IUD_06_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Rozália_Tanková_12_2020

IUD_12_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Edita_Kunová_12_2020

IUD_12_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Juliana_Édesová_12_2020

IUD_12_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Júlia_Borsányiová_12_2020

IUD_12_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Šarlota_Balaskóová_12_2020

IUD_12_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Rozália_Tanková_11_2020

IUD_11_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Edita_Kunová_11_2020

IUD_11_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Juliana_Édesová_11_2020

IUD_11_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_11_2020

IUD_11_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_11_2020

IUD_11_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Rozália_Tanková_10_2020

IUD_10_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Edita_Kunová_10_2020

IUD_10_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Juliana_Édesová_10_2020

IUD_10_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_10_2020

IUD_10_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Šarlota_Balaskóová_10_2020

IUD_10_2020_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Júlia_Borsányiová_02_2021

IUD_02_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Edita_Kunová_02_2021

IUD_02_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Šatlota_Balaskóová_02_2021

IUD_02_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Juliana_Édesová_02_2021

IUD_02_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Rozália_Tanková_02_2021

IUD_02_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Rozália_Tanková_01_2021

IUD_01_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Juliana_Édesová_01_2021

IUD_01_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Šarlota_Balaskóová_01_2021

IUD_01_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Júlia_Borsányiová_01_2021

IUD_01_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Edita_Kunová_01_2021

IUD_01_2021_Rekapitulácia miezd

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov IČO
Názov
Obec Modrany
IČO
00306584
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.