Popis projektu

Administratívna budova Mestského úradu v Seredi bola postavená v rokoch 1976 – 1977. Prevádzka MsÚ v Seredi sa nachádza aj v priľahlej historickej budove, ktorá však nie je predmetom riešenia tohto projektu. Riešená budova je dvojpodlažná, bez suterénu, z väčšej časti realizovaná ako železobetónová skeletová konštrukcia s plochou strechou rôznej skladby v jednotlivých častiach.

Projekt komplexného riešenia opatrení pre zníženie energetickej náročnosti objektu Mestského úradu v Seredi rieši nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Navrhnuté opatrenia vychádzajú z energetického auditu, energetického hodnotenia stavby a dodržiavajú podmienky stanovené platnými vyhláškami a normami.

Komplexná obnova spočíva v realizácii nasledovných opatrení:

  1. zlepšenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií - zateplenie zvislých obvodových stien, strechy, výmena pôvodných otvorových konštrukcií, 
  2. modernizácia osvetľovacej sústavy v budove - výmena vnútorných svietidiel za svietidlá LED

Súčasťou projektu sú aj súvisiace stavebné úpravy a dokončovacie práce.

Obnovou budovy v rámci projektu sa dosiahne výrazné zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy a zníženie potreby energie na jej prevádzku,

Zároveň projekt popri dosiahnutí energetických úspor podstatne prispeje k zlepšeniu tepelnej a svetelnej pohody a celkovej mikroklímy interiéru.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2019 - 01.10.2019
Celková suma
340,571 €
Vlastné zdroje
17,029 €
Vyčerpané z projektu
323,658 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
17.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
17.10.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
17.04.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,169 (t ekviv. CO2)
Cieľ
9,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
19,9923 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
22,2771 (Kg/rok)
Cieľ
6,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1344,96 (m2)
Cieľ
1344,96 (m2)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
114,124 (MWh/rok)
Cieľ
75,8925 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
266,152 (MWh/rok)
Cieľ
266,152 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
152028,0 (kWh/rok)
Cieľ
190259,478 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
306895,4111 (kWh/rok)
Cieľ
281879,1551 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
224573,1723 (kWh/rok)
Cieľ
269805,5361 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.11.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce (Zateplenie strešného plášťa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,590 €
Schválené na preplatenie
74,590 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce (Zateplenie strešného plášťa)

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,590 €
Schválené na preplatenie
74,590 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,627 €
Schválené na preplatenie
57,627 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,627 €
Schválené na preplatenie
57,627 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,546 €
Schválené na preplatenie
83,546 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,546 €
Schválené na preplatenie
83,546 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190051

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,236 €
Schválené na preplatenie
62,236 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190051

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,236 €
Schválené na preplatenie
62,236 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190055

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,659 €
Schválené na preplatenie
45,659 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190055

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,659 €
Schválené na preplatenie
45,659 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 20190057

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,983 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 9/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 8/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 7/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 6/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 5/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2019
Názov

Proj. manažér - v prac.pomeru (interné riadenie) 04/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2019
Názov

Proj. manažér - v prac. pomeru (interné riadenie) 10/19

Mzdový list 04-10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
Mesto Sereď
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Sereď
IČO
00306169
Názov
Robert Šipka
IČO
37232258
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.