Popis projektu

Zámerom realizácie projektu je výrazné zníženie energetickej náročnosti dôležitého administratívneho verejného objektu v Dubnici nad Váhom. Súčasný stav objektu nespĺňa tepelnoizolačné vlastnosti požadované aktuálnou normou ani hygienické kritériá. Realizáciou projektu prispejeme k napĺňaniu strategických národných ako aj európskych cieľov v oblasti efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov pri súčasnom znížení energetickej náročnosti verejných budov. Projekt bude mať pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia znížením emisií, čím projekt prispieva k zlepšovaniu podmienok života obyvateľstva v danom regióne. Pozitívny dopad dosiahneme prostredníctvom optimálne zvolených riešení v zmysle návrhu energetického auditu a PD, a teda zateplením obvodového a strešného plášťa, výmenou otvorových konštrukcií, modernizáciou osvetlenia, rekonštrukciou prípravy teplej vody a využitím OZE – inštaláciou FVZ na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu – ohrev teplej vody.

Viac
Subjekt
Mesto Dubnica nad Váhom
Miesta realizácie
Dubnica nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2020
Celková suma
1,447,356 €
Vlastné zdroje
72,368 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Domu k…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
07.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
11.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
08.12.2018
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
11.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0314 (MW)
Cieľ
0,0291 (MW)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0314 (MWe)
Cieľ
0,0291 (MWe)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,12 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
157,083 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
76,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
310,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
8463,42 (m2)
Cieľ
8464,52 (m2)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
233,7121 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
711,0963 (MWh/rok)
Cieľ
711,0963 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
477384,2132 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
784369,0632 (kWh/rok)
Cieľ
760749,77 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
617364,3258 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 04_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_04_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2020
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 03_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_03_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 01_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_01_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 07_2019_08_2019

Faktúra_EXT_MANAŽ_07_2019_08_2019

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2019
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 06_2019

Faktúra_EXT_MANAŽ_06_2019

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 03_2019

Faktúra_EXT_MANAŽ_03_2019

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2019
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 02_2019

Faktúra_EXT_MANAŽ_02_2019

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2019
Názov

Externý projektový manažment Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom 01_2019

Faktúra_EXT_MANAŽ_01_2019

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Energetický audit Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra_ENERGETICKY_AUDIT

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra_PROJEKTOVÁ_DOKUMENTÁCIA

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,127,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry Dubnica nad Váhom

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_12_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_12_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_11_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
297 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_10_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_10_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_09_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_09_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_08_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_08_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.09.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_07_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_07_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_06_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_06_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Faktúra_EXT_MANAŽ_05_2020

Faktúra_EXT_MANAŽ_05_2020

Vlastník dokladu
Mesto Dubnica nad Váhom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.