Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy obecného úradu v obci Svinná.

Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy obecného úradu či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Svinná
Miesta realizácie
Svinná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.02.2021
Celková suma
510,103 €
Vlastné zdroje
25,505 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
19.02.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
05.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MW)
Cieľ
0,001 (MW)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
1,2384 (MWh/rok)
Cieľ
1,2384 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
16,9853 (t ekviv. CO2)
Cieľ
17,6902 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
4,1831 (Kg/rok)
Cieľ
2,1124 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
16,5947 (Kg/rok)
Cieľ
15,1236 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2317,96 (m2)
Cieľ
2317,96 (m2)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
18,4783 (MWh/rok)
Cieľ
20,6812 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
96,7973 (MWh/rok)
Cieľ
96,7973 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
78319,01 (kWh/rok)
Cieľ
76116,1427 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,001 (MWt)
Cieľ
0,001 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
-
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
361414,555 (kWh/rok)
Cieľ
362573,535 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
85768,631 (kWh/rok)
Cieľ
85644,1616 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.10.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktura CDI 1

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
2,115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2020
Názov

PD

Faktura TERA

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

Audit

Faktura TERA

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2017
Názov

FA DOZOR 3

FA DOZOR 3

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

FA DOZOR 2

Faktura DOZOR 2

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Faktura DOZOR 1

Faktura DOZOR 1

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
95,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
114,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
106,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
134,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
42,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2020
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
48,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura 5 CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
98,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2020
Názov

Faktura 5 CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
98,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
54,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2020
Názov

Faktura CDI

Faktura CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
54,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura CDI jul

Faktira CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
28,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura CDI jul

Faktira CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
27,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

FA CDI 2021

FA CDI 2021

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Externý manažment

FA externý m.

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Energ. certifikát

FA En C

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

FA CDI

FA CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
3,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.04.2021
Názov

FA CDI

FA CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
13,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

FA CDI

FA CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
13,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA CDI

FA CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
13,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

FA 09/2020

FA CDI

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
Žiadaná suma
12,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.04.2021
Názov

Fa dozor 10

FA dozor 10

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Fa dozor 10

FA dozor 10

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

FA dozor 5

FA dozor 05

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

FA dozor 5

FA dozor 05

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2020
Názov

Fa dozor 5

FA dozor 6

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Fa dozor 5

FA dozor 6

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

AF dozor 06

Fa dozor 7

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

FA dozor 06

Fa dozor 7

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Fa dozor 08

FA dozor 08

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

Fa dozor 08

FA dozor 08

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2020
Názov

FA dozor 09

Fa dozro 09

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

FA dozor 09

Fa dozro 09

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Fa dozor 10

Fa dozor 11

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Fa dozor 10

Fa dozor 11

Vlastník dokladu
Obec Svinná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov IČO
Názov
CDI - FRIMCOM - JANISTAV s. r. o.
IČO
45558388
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
MLOCK, s.r.o.
IČO
36736171
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.