Popis projektu

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť a prispieť k zlepšeniu vplyvu budovy na životné prostredie a súčasne tak k ochrane zdravia ľudí. Výsledným efektom je sanácia verejnej budovy, úspora verejných prostriedkov a skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre žiakov a pracovných podmienok pre zamestnancov ZUŠ. Zateplením sa znížia celkové náklady na vykurovanie, stavba sa ochráni pred nepriaznivými účinkami pôsobenia klimatických vplyvov, zároveň dôjde k zvýšeniu reprezentatívnosti a úžitkovej hodnoty ZUŠ.

Realizácia diela bude pozostávať z piatich  opatrení týkajúcich sa  zateplenia stavebných konštrukcií, modernizácie vykurovacieho systému, inštalácie systému núteného vetrania so zariadením spätného získavania tepla a modernizácie interiérového osvetlenia .

Pri návrhu opatrení sa kládol dôraz na ukazovateľ ,,Value for Money“, ktorý sa určí pomerom hodnoty  merateľného ukazovateľa , t.j. zníženie potreby energie v predmetnej budove a vynaložených finančných zdrojov. Ukazovateľ ,,Value for Money“ je výsledným ukazovateľom, ktorý vyjadruje celkový prínos projektu ,, získaná hodnota za vynaložené finančné zdroje“.

Predmetný projekt dosiahol ukazovateľ "Value for money"  1,065671968, čím projekt dosiahol "" mieru príspevku k špecifickému cieľu 4.3.1. OP KŽP.

Viac
Subjekt
Mesto Spišské Podhradie
Miesta realizácie
Spišské Podhradie
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.10.2020
Celková suma
695,489 €
Vlastné zdroje
34,774 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obnova budovy ZUŠ - Spišské Podhradie, …
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
21.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
15.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
21.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
29.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
10,6619 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,6984 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,4832 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2444,77 (m2)
Cieľ
2444,77 (m2)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
9,0285 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0033 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0033 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,7606 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
60,218 (MWh/rok)
Cieľ
60,2173 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
51188,8268 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
753881,584 (kWh/rok)
Cieľ
756815,308 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
58773,0993 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

EURO-BAU FV20200402

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
218,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2020
Názov

Stavebné práce

EURO-BAU FV20200402

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
218,159 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

EURO-BAU FV20200712

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
424,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.10.2020
Názov

Stavebné práce

EURO-BAU FV20200712

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
424,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - ZUŠ

Stavebné práce - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
19,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Publicita projektu - ZUŠ

Publicita projektu - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

Externý manažment - ZUŠ

Externý manažment - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2020
Názov

Externý manažment - ZUŠ

Externý manažment - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,635 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2020
Názov

Externý manažment - ZUŠ

Externý manažment - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2020
Názov

Energetický certifikát budovy

Energetický certifikát budovy - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Stavebný dozor - ZUŠ

Stavebný dozor - ZUŠ

Vlastník dokladu
Mesto Spišské Podhradie
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov IČO
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
IČO
50615351
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Ing. Ivan Fejedelem
IČO
50763385
Názov
Vladimír Kamenický - PROKYON
IČO
37480642
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.