Popis projektu

Predkladaný projekt s názvom „Oživovanie stratégie CLLD – OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ predstavuje súbor animačných aktivít a činností súvisiacich s oživovaním stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ s názvom Spoločne za rozvoj Turca! Hlavný cieľ projektu korešponduje s jeho názvom, tj. hlavným cieľom projektu je efektívnou a atraktívnou formou oživiť stratégiu CLLD a priblížiť ju čo najväčšiemu počtu beneficientov a širokej verejnosti. Dosiahnutie hlavného cieľa projektu bude zabezpečené prostredníctvom propagácie a informovania širokej verejnosti o stratégii CLLD; výmenou informácií medzi miestnymi aktérmi ako aj informačnými akciami pre širokú verejnosť zameraných na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí v rámci implementácie stratégie CLLD. Všetky tieto aktivity budú určené širokej skupine súčasných a potenciálnych beneficientov, členom Miestnej akčnej skupiny ako aj širokej verejnosti. Projekt bude realizovaný na území OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“, ktorá združuje 33 obcí okresu Martin vrátane okresného mesta. Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ v súčasnosti pokrýva územie s počtom 75 307 obyvateľov. Realizácia projektu spolu s implementáciu stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre MAS Turiec“ má priamy príspevok k fokusovej oblasti 6B. 

členovia MAS, beneficienti, široká verejnosť z územia MAS

územie MAS – 33 obcí okresu Martin vrátane okresného mesta Martin, Žilinský kraj

Viac
Subjekt
OZ "Partnerstvo pre MAS Turiec"
Miesta realizácie
Belá-Dulice, Benice, Blatnica, Bystrička, Ďanová, Diaková, Dolný Kalník, Dražkovce, Folkušová, Horný Kalník, Karlová, Kláštor pod Znievom, Košťany nad Turcom, Laskár, Ležiachov, Martin, Necpaly, Príbovce, Rakovo, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Slovany, Socovce, Trebostovo, Trnovo, Turčianska Štiavnička, Turčianske Jaseno, Turčiansky Ďur, Turčiansky Peter, Valča, Vrícko, Záborie, Žabokreky
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2025
Celková suma
60,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Animačné aktivity MAS v súvislosti s ož…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
74568,0 (počet)
Cieľ
75307,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.