Popis projektu

Objekty OcÚ a KD v obci boli postavené v r.1972 ako stavebný celok.Budova MŠ detí bola postavená v r.1971.Na objekte OcÚ a KD bola vykonaná v r.2010 výmena okien a dverí za plastické.Tiež v tom roku bola vykonaná čiastočná výmena okien a dverí na MŠ.Z dôvodu finančných nedostatkov nebolo realizované zateplenie obvodových múrov a plochých striech.Prevádzka objektov je v zimných mesiacoch nákladná,nakoľko tepelné straty cez nezaizolované múry a ploché strechy sú veľké.V obci nie je zriadený plynovod,na vykurovanie sa používajú kotle na tuhé palivá s vysokou emisiou CO2 znečisťujúcou ovzdušie.Obec leží v Ipeľskej kotline,v prírodnej rezervácií Kováčovcských kopcov,ako súčasť chráneného územia Dunajské Luhy a NATURA 2000 Preto je dôležité,aby sa úroveň emisií znížila, nakoľko s plynofikáciou obce rozvojový plán regionu neuvažuje.Realizáciou projektu na základe energetického auditu by sa na objekte OcÚ a KD dosiahlo zníženie energetickej náročnosti o 62,3% s ročnou úsporou cca. 118,936 MWh/rok v hodnote 9571,00 € a na budove MŠ by sa dosiahlo zníženie energetickej náročnosti o 41% z ročnou úsporou 34,38 MWh/rok v hodnote 7523,57 €.
 

Viac
Subjekt
Obec Chľaba
Miesta realizácie
Chľaba
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.11.2020
Celková suma
440,742 €
Vlastné zdroje
22,037 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zateplenie Materskej školy
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
22.05.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.11.2020
Názov
Zateplenie kultúrneho domu a obecného ú…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
22.05.2017
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
11.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
01.07.2020
Plánovaný koniec
01.02.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0036 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0036 (MWe)
Cieľ
0,0032 (MWe)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,18 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
15,153 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,26 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
11,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1440,03 (m2)
Cieľ
1390,22 (m2)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
110,5237 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
252,607 (MWh/rok)
Cieľ
252,607 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
142083,3 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
161621,8133 (kWh/rok)
Cieľ
122301,0453 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
152998,1942 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.02.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor na stavbe Zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu

Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebný dozor na stavbe Zateplenie materskej školy Chľaba

Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebný dozor na stavbe Zateplenie kultúrneho domu a Obecného úradu

Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,929 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor na stavbe Zateplenie materskej školy Chľaba

Daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Materskej školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Kultúrneho domu a obecného úradu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Kultúrneho domu a obecného úradu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Materskej školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Materskej školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Stavebné práce na objekte Zateplenie Kultúrneho domu a obecného úradu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,837 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Projektová dokumentácia na stavbu Zateplenie Materskej školy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia na stavbu Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2017
Názov

Projektová dokumentácia na stavbu Zateplenie kultúrneho domu a obecného úradu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2017
Názov

Interné riadenie projektu 07/2020

Súhrn mzdových výdavkov na skupinu výdavkov 521 - interné riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Chľaba
Dodávateľ
Obec Chľaba
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Chľaba

Suma celkom
2,550 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezverejnenie oznám…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Obec Chľaba
IČO
00308927
Názov
Tomáš Pohori
IČO
40058328
Názov
Ján Zaťko ZAŤKO - STAV
IČO
40446719
Názov
PROFIS NZ s.r.o.
IČO
35921391
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.