Popis projektu

Projekt ,,Výstavba novej škôlky v obci Bzenov,, vychádza z globálneho cieľa zlepšiť kvalitu základného vzdelávania, najmä zvýšením úrovne znalostí a zrucností žiakov. V špecifickom cieli ide o prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve. Cieľom investícií a aktivít na zabezpečenie úspešnosti je dosiahnutie integrálnej súcasti politík v oblasti rozvoja ľudského kapitálu, infraštruktúry, zamestnanosti, a to najmä v prípade detí z nízkopríjmových rodín, z etnických menšín, ako sú Rómovia, kde sú obmedzené
centralizované, štátom financované vzdelávacie programy. Absencia predškolskej výchovy je jednou z prícin neskoršieho záškoláctva, kedže deti, ktoré prichádzajú do základnej školy takmer vôbec neovládajú slovenský jazyk, a tak nové prostredie na nich pôsobí cudzo, umelo a majú problém sa s ním vyrovnať. Prax ukazuje, že každé zdravé rómske dieta, ktoré navštevovalo predškolské zariadenie, každodenne sa kontaktuje s majoritou, jeho rodicia sa zaujímajú o jeho výsledky, po príchode do základnej školy nemá problémy s ucením ani správaním. Výstavba škôlky v obci Bzenov predpoklada kapacitu pre 30 detí.

Viac
Subjekt
Obec Bzenov
Miesta realizácie
Bzenov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2016 - 01.08.2018
Celková suma
188,064 €
Vlastné zdroje
9,403 €
Vyčerpané z projektu
177,252 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.2. Výstavba novej budovy materskej šk…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
24.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
31.08.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2016
Skutočný začiatok
24.04.2016
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
31.08.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
06.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
30,0 (osoby)
Cieľ
30,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
24,0 (osoby)
Cieľ
9,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
06.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,735 €
Schválené na preplatenie
19,735 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,735 €
Schválené na preplatenie
19,735 €
Realizácia
25.04.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,740 €
Schválené na preplatenie
21,740 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,740 €
Schválené na preplatenie
21,740 €
Realizácia
29.03.2018
Názov

Stavebné práce

Fa. - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,633 €
Schválené na preplatenie
37,633 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa. - Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,633 €
Schválené na preplatenie
37,633 €
Realizácia
30.05.2018
Názov

Stavebné práce

Fa- Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,211 €
Schválené na preplatenie
21,211 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa- Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,211 €
Schválené na preplatenie
21,211 €
Realizácia
20.07.2018
Názov

Výstavba MŠ v obci Bzenov

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Výstavba MŠ Bzenov

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,154 €
Schválené na preplatenie
5,154 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,717 €
Schválené na preplatenie
24,717 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,717 €
Schválené na preplatenie
24,717 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
53,528 €
Schválené na preplatenie
42,716 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Fa - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,716 €
Schválené na preplatenie
42,716 €
Realizácia
08.11.2018
Názov

Interiérové vybavenie

Fa - Miroslav Kušnír Stolárstvo - Kušnír

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,829 €
Schválené na preplatenie
4,346 €
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Fa - Miroslav Kušnír Stolárstvo - Kušnír

Vlastník dokladu
Obec Bzenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,346 €
Schválené na preplatenie
4,346 €
Realizácia
08.11.2018
Názov IČO
Názov
Ing. Tomáš Fabišík - PROPLANING s.r.o.
IČO
50304071
Názov
PO-STAV, spol. s r.o.
IČO
36463001
Názov
Miroslav Kušnír - Stolárstvo Kušnír
IČO
46812849
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.