Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti materskej školy a školskej jedálne. Objekt sa nachádza v intraviláne obce Likavka a je vo vlastníctve obce. Podlahová plocha objektu je 1 670,95 m2 a vykurovaný objem podlaží je 5972,72 m3. Objekt je využívaný obcou.
V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia: zateplenie obvodových konštrukcií 160 mm minerálnou vlnou, zateplenie stropu ku strešnej konštrukcii 2 x180 mm minerálnou vlnou, zateplenie základov 100 mm XPS, zateplenie podlahy v miestnostiach s podlahovým vykurovaním 40 mm PIR panelmi, rekonštrukcia vykurovania, VZT a prípravy TV, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy a rekonštrukcia osvetlenia.

Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 55 592,2 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy "A1" bude zaradená do triedy "A0". Plánovaná úspora energie oproti súčasnému stavu bude 90,5%. Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľačl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Viac
Subjekt
Obec Likavka
Miesta realizácie
Likavka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.02.2020
Celková suma
780,286 €
Vlastné zdroje
39,014 €
Vyčerpané z projektu
720,662 €
Nezrovnalosti
47,032 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
03.06.2017
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
31.01.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
28.02.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0124 (MWt)
Cieľ
0,0124 (MWt)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
12,4425 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0124 (MW)
Cieľ
0,0124 (MW)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,64 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
11.03.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
80,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
230,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1710,78 (m2)
Cieľ
1670,95 (m2)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
18,7333 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
58,9833 (MWh/rok)
Cieľ
58,9833 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
40250,0137 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
55780,403 (kWh/rok)
Cieľ
55575,797 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
85121,6374 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
2,688 €
Realizácia
10.11.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
16,800 €
Realizácia
06.07.2017
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,424 €
Schválené na preplatenie
11,424 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,424 €
Schválené na preplatenie
11,424 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,172 €
Schválené na preplatenie
11,172 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,172 €
Schválené na preplatenie
11,172 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
778 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524,461 €
Schválené na preplatenie
524,461 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
524,461 €
Schválené na preplatenie
524,461 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,421 €
Schválené na preplatenie
4,421 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,421 €
Schválené na preplatenie
4,421 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
475 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
-
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
2,850 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
-
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
498 €
Schválené na preplatenie
498 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Publikovanie článku o projekte

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
348 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,525 €
Schválené na preplatenie
145,525 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,525 €
Schválené na preplatenie
145,525 €
Realizácia
24.03.2020
Názov

Dočasný pútač

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2019
Názov

Projektový manažér – externé riadenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Likavka
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Likavka

Suma celkom
47,032 €
Vrátená suma
47,032 €
Suma na vymáhanie
47,032 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Názov
JJEnergy, s.r.o.
IČO
50341065
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Názov
PROGETTO, s.r.o.
IČO
36552291
Názov
ABNKA, s. r. o.
IČO
44341717
Názov
PROPERA, s.r.o.
IČO
44500050
Názov
Nicolson, s.r.o.
IČO
46068325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.