Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Obec Slavošovce

Popis projektu

projektu je (AB) v obci Slavošovce prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení.

 je zateplenie administratívnej budovy, ktoré zahŕňa zateplenie strešnej konštrukcie, stropov a stien, úpravu konštrukcií, výmenu okenných a dverných konštrukcií, výmenu klampiarskych a zámočníckych konštrukcií, bleskozvodu, úpravu, modernizáciu a vyregulovanie sústavy vykurovania, a modernizáciu prípravy teplej vody. Pre zabezpečenie efektívneho riešenia vetrania bude slúžiť rekuperačná jednotka. V celom objekte budú vymenené nevyhovujúce svietidlá za nízko nákladové. Administratívnu budovu budú môcť využívať aj osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu zabezpečením bezbariérového vstupu do budovy schodolezom.

- realizáciou projektu dôjde k výraznému vylepšeniu tepelno-technických a úžitkových vlastností objektu. Budova bude vplyvom realizácie projektu zaradená v rámci celkovej energetickej hospodárnosti do a dosiahne

Viac
Subjekt
Obec Slavošovce
Miesta realizácie
Slavošovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.07.2019
Celková suma
419,689 €
Vlastné zdroje
20,984 €
Vyčerpané z projektu
378,749 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objekt…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
01.06.2017
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
24.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
24.11.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
31.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MW)
Cieľ
0,002 (MW)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0017 (MWt)
Cieľ
0,002 (MWt)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,6187 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
22,47 (t ekviv. CO2)
Cieľ
22,46 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
17,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1116,63 (m2)
Cieľ
1116,35 (m2)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
19,3826 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
131,3497 (MWh/rok)
Cieľ
131,3497 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
111967,0519 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
388964,0 (kWh/rok)
Cieľ
383058,145 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
120675,8905 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
04.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,846 €
Schválené na preplatenie
50,711 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,711 €
Schválené na preplatenie
50,711 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,038 €
Schválené na preplatenie
328,038 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
328,038 €
Schválené na preplatenie
328,038 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Riadenie projektu 01/2019

Faktúra EM01/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2019
Názov

Riadenie projektu_03/2019

Faktúra_EM03/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
212 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2019
Názov

Riadenie projektu_04/2019

Faktúra_EM04/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

Riadenie projektu_05/2019

Faktúra_EM05/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Riadenie projektu_07/2019

Faktúra_EM07/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2019
Názov

Riadenie projektu_08/2019

Faktúra_EM08/2019_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Výkon stavebného dozoru

Faktúra_SD_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2019
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie - 1. časť

Faktúra_PDč.1_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
6,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie č. 2

Faktúra_PDč.2_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2017
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie č. 3

Faktúra_PDč.3_OcÚ

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
AIP projekt, s.r.o.
Žiadaná suma
5,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2019
Názov

Vypracovanie energetického auditu

Fakrúra_EA

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2017
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
CityEnergy, s.r.o.
IČO
48115487
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
AIP projekt, s.r.o.
IČO
50172441
Názov
Ladislav Dávid
IČO
45243174
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.