Stavebné úpravy a rekonštrukcia materskej školy a obecného úradu za účelom zníženia energetickej náročnosti

Obec Borovce

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie  energetických vlastnotí  a zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy a budovy obecného úradu v obci Borovce. 

Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.

Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budov vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie.

Pozitívna zmena  v energetickej náročnosti, prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, a prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Borovce
Miesta realizácie
Borovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.06.2020
Celková suma
452,253 €
Vlastné zdroje
22,613 €
Vyčerpané z projektu
415,224 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práca a rekonštrukcia materske…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
16.05.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Stavebné úpravy a rekonštrukcia obecnéh…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
16.05.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
29.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
30.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,3243 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,5143 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
26,2615 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1693,89 (m2)
Cieľ
1693,89 (m2)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
29,2466 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
132812,4 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
431701,685 (kWh/rok)
Cieľ
429130,4998 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
155262,0592 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
162,059 (MWh/rok)
Cieľ
162,059 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA1

Faktura1

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 2

Faktura2

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA3

Faktura3

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA4

Faktura4

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,254 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SO01 01

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
168,103 €
Schválené na preplatenie
159,617 €
Realizácia
-
Názov

SO01 01

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
159,617 €
Schválené na preplatenie
159,617 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

SO02 01

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,213 €
Schválené na preplatenie
114,442 €
Realizácia
-
Názov

SO02 01

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,442 €
Schválené na preplatenie
114,442 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Faktúra

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,437 €
Schválené na preplatenie
28,437 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

Faktúra

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,387 €
Schválené na preplatenie
28,437 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
Obec Borovce
Žiadaná suma
4,228 €
Schválené na preplatenie
4,228 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Faktúra

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Faktúra

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2020
Názov

Faktúra

FA

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,500 €
Schválené na preplatenie
108,500 €
Realizácia
-
Názov

Faktura Zempres

Faktúra Zempress

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Faktura EM

Faktura AEgroup

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktura EC MŠ

Faktura EC MS

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Faktura EC OU

Faktura EC OU

Vlastník dokladu
Obec Borovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov IČO
Názov
Obec Borovce
IČO
00312304
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
Zempres, s.r.o.
IČO
36218740
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.