Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti prevádzky budovy obecného úradu Petrovice.

Snahou žiadateľa realizovať tento projekt je minimalizovať negatívny dopad energetickej prevádzky verejných budov na životné prostredie. Projekt na základe výsledkov energetického auditu rieši zníženie energetickej náročnosti budovy realizáciou vybraných opatrení.Realizáciou hlavných aktivít projektu sa dosiahne celkové zníženie spotreby energií, čo bude mať efekt na celkové zníženie emisií znečisťujúcich látok v ovzduší.Nezanedbateľných efektom realizácie tohto projektu je aj významné zníženie nákladov žiadateľa na energetickú prevádzku budovy obecného úradu či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a modernizáciu objektu.

Parciálne realizácia projektu, nielen že prinesie úsporu nákladov pre žiadateľa, ale prispeje aj k celkovému zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti a vytvorí lepšie podmienky na život pre cieľové skupiny ako sú obyvatelia a návštevníci projektovej oblasti.

Viac
Subjekt
Obec Petrovice
Miesta realizácie
Petrovice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.03.2020
Celková suma
445,393 €
Vlastné zdroje
22,270 €
Vyčerpané z projektu
397,998 €
Nezrovnalosti
1,270 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
05.05.2017
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
30.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
15.07.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
30.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
26,025 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,0363 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
22,1808 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
113021,0111 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
299647,221 (kWh/rok)
Cieľ
300067,572 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
126906,4111 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1241,09 (m2)
Cieľ
1241,09 (m2)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
34,218 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
147,239 (MWh/rok)
Cieľ
147,239 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
19.05.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra2

Faktúra2

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
19,320 €
Schválené na preplatenie
16,800 €
Realizácia
22.06.2017
Názov

Faktúra 1

Faktúra1

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

FA01

FAKTURA01

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,016 €
Schválené na preplatenie
116,016 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

FA01

FAKTURA01

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,016 €
Schválené na preplatenie
116,016 €
Realizácia
-
Názov

FA

FAKTURA02

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,745 €
Schválené na preplatenie
185,745 €
Realizácia
-
Názov

FA

FAKTURA02

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,745 €
Schválené na preplatenie
185,745 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Faktura

Faktura3

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
19.06.2019
Názov

Faktura

Faktúra4

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
17.07.2019
Názov

Faktura

Faktúra5

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
21.08.2019
Názov

Faktura

Faktúra6

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
19.09.2019
Názov

Faktura

Faktúra7

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
Obec Petrovice
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
1,458 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Faktura

Faktúra 8

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Faktura

Faktúra 8

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,689 €
Schválené na preplatenie
70,689 €
Realizácia
-
Názov

Faktura 11

Faktura 11

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Faktura 11

Faktura 11

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,452 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

FAKTURA03

FAKTURA03

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

FAKTURA03

FAKTURA03

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

FAKTURA04

FAKTURA04

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

FAKTURA04

FAKTURA04

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2020
Názov

Faktura10

Faktura10

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Faktura10

Faktura10

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2020
Názov

Faktura9

Faktura9

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,393 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Názov

Faktura9

Faktura9

Vlastník dokladu
Obec Petrovice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Petrovice

Suma celkom
1,270 €
Vrátená suma
1,270 €
Suma na vymáhanie
1,270 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Petrovice
IČO
00321541
Názov
SOAR sk, a. s.
IČO
50442201
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
INGSTAV Žilina s. r. o.
IČO
44565241
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.