Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je zvýšenie energetickej účinnosti budovy materskej školy v obci Dolné Kočkovce. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strechy

-výmenny výplní okenných otvorov,

-výmenny svietidiel,

-inštalácie rekuperačnej jednotky,

-rekonštrukcie ústredného vykurovania ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Dolné Kočkovce
Miesta realizácie
Dolné Kočkovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2017 - 01.10.2020
Celková suma
317,446 €
Vlastné zdroje
15,872 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.04.2017
Skutočný začiatok
10.04.2017
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MW)
Cieľ
0,005 (MW)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0052 (MWe)
Cieľ
0,005 (MWe)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
5,04 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.06.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
14,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
100,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10500,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
822,82 (m2)
Cieľ
822,82 (m2)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
24,7408 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
104,6667 (MWh/rok)
Cieľ
104,6667 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
79925,9156 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
189805,26 (kWh/rok)
Cieľ
180754,24 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
100028,3293 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra číslo 153/2020

Faktúra číslo 153/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

Faktúra číslo 153/2020

Faktúra číslo 153/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 170/2020

Faktúra č. 170/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 170/2020

Faktúra č. 170/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2020
Názov

Faktúra č. 203/2020

Faktúra č. 203/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,031 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2020
Názov

Faktúra č. 203/2020

Faktúra č. 203/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 237/2020

Faktúra č. 237/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 237/2020

Faktúra č. 237/2020

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Faktúra č. 2020/1104

Faktúra č. 2020/1104

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Faktúra č. 11/a/2017

Faktúra č. 11/a/2017

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2017
Názov

Faktúra č. 1733

Faktúra č. 1733

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2017
Názov

Faktúra č. 1730

Faktúra č. 1730

Vlastník dokladu
Obec Dolné Kočkovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2017
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Dolné Kočkovce

Suma celkom
398 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Hodnotenie ponúk na… Nesprávne uplatneni…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Obec Dolné Kočkovce

Suma celkom
592 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
a-audit, s.r.o.
IČO
50184601
Názov
PETRAM, a. s.
IČO
44989814
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
IN - PRO s. r. o.
IČO
46367756
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.