Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Neded. Cieľ projektu sa naplní prostredníctvom realizácie aktivity zameranej na zateplenie budovy, čím sa vytvoria predpoklady na podporu energetickej efektívnosti a riadenia energie v tejto verejnej budove v obci.
Hlavnou aktivitou projektu je „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu". Riešená budova sa radí do kategórie administratívnych budov, a teda spĺňa podmienku oprávnenosti.
Časový harmonogram projektu: Celková dĺžka realizácie projektu je nastavená na 24 mesiacov. Miestom realizácie projektu je okres Šaľa, obec Neded, katastrálne územie Neded, súpisné číslo 844, parcela s číslom 579. Žiadateľ má zabezpečené preukázanie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, ktorá je záujmom projektu. Areál je majetkovo-právne vysporiadaný a budova obecného úradu je vo vlastníctve obce.

Viac
Subjekt
Obec Neded
Miesta realizácie
Neded
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.06.2020
Celková suma
144,110 €
Vlastné zdroje
7,205 €
Vyčerpané z projektu
100,619 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
10.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.09.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
10.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
13,3 (t ekviv. CO2)
Cieľ
13,3 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
23,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
340,4 (m2)
Cieľ
340,1 (m2)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,7704 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
70,2 (MWh/rok)
Cieľ
68,8807 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
58110,2533 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
116789,746 (kWh/rok)
Cieľ
118630,281 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
64687,1819 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
10.06.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,619 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,619 €
Schválené na preplatenie
100,619 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce OÚ 2

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce OÚ 2

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce - záver

Vlastník dokladu
Obec Neded
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov IČO
Názov
MENERT spol. s r.o.
IČO
17330165
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.