Popis projektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti Špeciálnej školy internátnej v Považskej Bystrici, ktoré pozostáva zo zateplenia obvodového plášťa vrátane výmeny pôvodných okenných otvorov v obvodovom plášti, zateplenia strechy, montáže solárnych panelov a predĺženia výťahu.

 Ďalšie stavebné úpravy pozostávajú z prác, ktoré sú vyvolané vyššie uvedenými prácami –klampiarske konštrukcie, nový bleskozvod a pod.

Subjekt
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Miesta realizácie
Považská Bystrica
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.04.2018
Celková suma
470,362 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
464,522 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
04.05.2016
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2016
Skutočný začiatok
02.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2018
Skutočný koniec
30.04.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
1,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
72,123 (t ekviv. CO2)
Cieľ
72,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
4,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
4293,0 (m2)
Cieľ
4292,58 (m2)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
188,4 (MWh/rok)
Cieľ
202,7921 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
347,18 (MWh/rok)
Cieľ
410,7993 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
164202,0 (kWh/rok)
Cieľ
208007,2379 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
240052,0 (kWh/rok)
Cieľ
208876,9428 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
240783,0 (kWh/rok)
Cieľ
279849,9547 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
17.07.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

359

Faktúra č. 20172384

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2018
Názov

359

Faktúra č. 20172384

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2017
Názov

359

Faktúra č. 20172384

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
-
Názov

359

Faktúra č. 20172384

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
51 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

401

401

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
-
Názov

401

401

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,680 €
Schválené na preplatenie
1,680 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

391

391

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
-
Názov

391

391

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
1,656 €
Schválené na preplatenie
1,656 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

392

392

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,712 €
Schválené na preplatenie
22,712 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

392

392

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,405 €
Schválené na preplatenie
204,405 €
Realizácia
-
Názov

392

392

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,712 €
Schválené na preplatenie
22,712 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

392

392

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
204,405 €
Schválené na preplatenie
204,405 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra č. 2016006

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
7,900 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

358

358

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
-
Názov

358

358

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
2,208 €
Schválené na preplatenie
2,208 €
Realizácia
06.12.2017
Názov

Stavebné práce

204/2017

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,179 €
Schválené na preplatenie
14,179 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebné práce

204/2017

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,153 €
Schválené na preplatenie
110,984 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

204/2017

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,179 €
Schválené na preplatenie
14,179 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Stavebné práce

204/2017

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,984 €
Schválené na preplatenie
110,984 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

450

2017001

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
7,900 €
Realizácia
-
Názov

450

2017001

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
7,900 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

448

7612/17

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
-
Názov

448

7612/17

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,040 €
Schválené na preplatenie
2,040 €
Realizácia
19.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1905/18

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra č. 1905/18

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
1,320 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 1202018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,956 €
Schválené na preplatenie
5,956 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 1202018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,956 €
Schválené na preplatenie
5,956 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 122/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,311 €
Schválené na preplatenie
6,311 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 122/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,311 €
Schválené na preplatenie
6,311 €
Realizácia
-
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 2018219

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
3,036 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Externé riadenie

Faktúra č. 2018219

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
3,036 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 080/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,722 €
Schválené na preplatenie
55,722 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 080/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,722 €
Schválené na preplatenie
55,722 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 068/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,462 €
Schválené na preplatenie
16,462 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 068/2018

Vlastník dokladu
Spojená škola, SNP 1653/152, Považská Bystrica
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,462 €
Schválené na preplatenie
16,462 €
Realizácia
12.09.2018
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
Ing. arch. Mgr. art Ondrej Kurek
IČO
48278572
Názov
PROJART, spol. s.r.o.
IČO
31570526
Názov
ALFA Raklama, s.r.o.
IČO
36479721
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.