Popis projektu

Mesto Dunajská Streda prevádzkuje na svojom území deväť materských škôl. Viaceré z nich sú vo veľmi zlom technickom stave, nielen z pohľadu tepelno-technického, ale aj z pohľadu funčného, nakoľko sa objavuje, zatekanie, plesne a tým sa vytvára aj zdravotné riziko najmä pre deti.

Náš projekt rieši zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. Komenského v Dunajskej Strede. Jestvujúci objekt pozostáva z piatich častí (pavilón "A" , "B" , "C", "D", a "HP") ktoré sú navzájom prepojené prepojovacou chodbou. Pavilóny "A" , "B", "C" a "D" plnia funkciu škôlky a k nim prislúchajúci hospodársky pavilón "HP" - kuchyňa a zázemie. Ide o prízemný objekt s členitým pôdorysným tvarom so štyrmi identickými pavilónmi, triedami pre deti. Strecha je plochá. Výplne otvorov sú drevené zdvojené.

Jestvujúci objekt, postavený v roku 1976 už roky nespĺňa základné tepelnotechnické požiadavky a preto má mesto v úmysle tento stav zmeniť. Na základe energetického auditu sa  došlo k záveru, že zateplením obvodového plášťa, strešnej vrstvy, výmenou vonkajších otvorov, rekonštrukcii vykurovacieho systému sa výrazne zlepší nielen energetické kritéria pri hodnotení budov, ale v neposlednom rade aj zdravotné.

Vnútorná elektroinštalácia bude tiež rekonštruovaná.

Viac
Subjekt
Mesto Dunajská Streda
Miesta realizácie
Dunajská Streda
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.12.2019
Celková suma
479,987 €
Vlastné zdroje
23,999 €
Vyčerpané z projektu
436,519 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
07.06.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
09.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
187,379 (MWh/rok)
Cieľ
187,379 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
127832,6081 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
156375,681 (kWh/rok)
Cieľ
140096,2366 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
187051,8553 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MW)
Cieľ
0,0021 (MW)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0021 (MWt)
Cieľ
0,0021 (MWt)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,1315 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
36,61 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
13,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
31,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1041,81 (m2)
Cieľ
1041,81 (m2)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
59,5464 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.01.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce

Faktúra v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,899 €
Schválené na preplatenie
253,080 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce

Faktúra v zmysle zmluvy o dielo na stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253,080 €
Schválené na preplatenie
253,080 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Faktúra Axa projekt 2

Axa projekt s.r.o. - Stavebné práce v zmysle zmluvy

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,693 €
Schválené na preplatenie
120,693 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

Faktúra Axa projekt 2

Axa projekt s.r.o. - Stavebné práce v zmysle zmluvy

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
126,806 €
Schválené na preplatenie
120,693 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Axa 190059

Axa projekt s.r.o. - stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2019
Názov

Faktúra Axa 190059

Axa projekt s.r.o. - stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,746 €
Schválené na preplatenie
62,746 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Axa 190059

Axa projekt s.r.o. - stavebné práce v zmysle zmluvy o dielo

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,746 €
Schválené na preplatenie
62,746 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

Externý manažment

Zabezpečenie externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Komenského"

Vlastník dokladu
Mesto Dunajská Streda
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,700 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2019
Názov IČO
Názov
AXA Projekt s.r.o.
IČO
48008931
Názov
Ing. Ladislav Vargončík
IČO
34496149
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.