Popis projektu

Dňom 15. 11. 2017 bol Občianskemu združeniu MAS LEV, o. z. udelené rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny s právoplatnosťou pre vznik oprávnených výdavkov na tzv. Chod MAS od 8. 12. 2017 v rámci opatrenia 19 - Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci SMR vedeného komunitou. V tejto nadväznosti MAS LEV pristupuje k spracovaniu projektu v zmysle tejto výzvy  v podopatrení 19.4 - Podpora na prevádzkové náklady a oživenie, aby zabezpečilo plynulú implementáciu strategickej časti a dosiahnutie efektívneho naplnenia zadefinovaných cieľov stratégie aj prostredníctvom animačných aktivít. 

Cieľovou skupinou sú členovia MAS LEV, ako aj široká verejnosť. Miesto realizácie je jednak územie MAS LEV, v prípade odborných exkurzií pre výmenu skúsenosti  i iné územia MAS na Slovensku. Chod kancelárie MAS budú zabezpečovať traja pracovníci  na plný úväzok a v rámci animačnej činnosti ďalší experti a lektori. Odbornú garanciu poskytuje a koordináciu aktivít zabezpečuje predseda združenia. MAS LEV v tomto projekte deklaruje nielen skúsenosti, odborné zázemie, personálne obsadenie s požadovanou kvalifikáciou, ale i udržateľné finančné cash-flow, vie odhadnúť riziká a eliminovať ich vplyv a zaručiť tak pozitívne dopady animačnej časti realizácie projektu. 

Viac
Subjekt
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miesta realizácie
Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Beharovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2025
Celková suma
55,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Animačné náklady MAS v súvislosti s oži…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
31842,0 (počet)
Cieľ
31842,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Deň otvorených dverí - Fašiangovanie v MASke, občerstvenie

Deň otvorených dverí - Fašiangovanie v MASke, občerstvenie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Róbert Rusňák
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Propagačné materiály s potlačou pre Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Propagačné materiály s potlačou pre Občianske združenie MAS LEV, o.z.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
PETIMA, s.r.o.
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

Deň otvorených dverí - Fašiangovanie v MASke

Deň otvorených dverí - Fašiangovanie v MASke

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Propagačné materiály na animačné aktivity pre OZ MAS LEV, o. z.

Propagačné materiály na animačné aktivity pre OZ MAS LEV, o.z.

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
PETIMA, s.r.o.
Žiadaná suma
5,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2021
Názov

DoVP Hradiská Január 2020

DoVP Hradiská Január 2020

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Názov

DoVP Hradiská November

DoVP Hradiská November 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2019
Názov

Prezentácia ľudového remesla

Prezentácia ľudového remesla

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2020
Názov

Občerstvenie - spustenie programu realizácie stratégie

Občerstvenie - spustenie realizácie stratégie pilotný projekt

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Dravce
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2018
Názov

Občerstvenie - spustenie programu realizácie stratégie

Občerstvenie - spustenie realizácie stratégie pilotný projekt

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Dravce
Žiadaná suma
288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2018
Názov

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

Propagačný leták

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2018
Názov

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Propagačné materiály

Propagačné materiály

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov

Prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Nemešany
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov

Prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Nemešany
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Bijacovce
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2019
Názov

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Bijacovce
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia poľovnícke múzeum

Prehliadka a prezentácia - poľovnícke múzeum

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Sv. Hubert n.o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia poľovnícke múzeum

Prehliadka a prezentácia - poľovnícke múzeum

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Sv. Hubert n.o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla spracovanie ľanu

Prehliadka a prezentácia spracovania ľanu

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Olšavica
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Olšavica
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Marec 2019 DoVP

Dohoda o VP 25 - 27 marec

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2019
Názov

Marec 2019 DoVP

Dohoda o VP 25 - 27 marec

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2019
Názov

Apríl 2019 DoVP

Dohoda o VP 9. apríl

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Dohoda o VP 9. apríl

Dohoda o VP 9. apríl

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Občerstvenie - školenie 26.03.2019

Občerstvenie školenie 26.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Občerstvenie - školenie 26.03.2019

Občerstvenie školenie 26.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy

Prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy

Prezentácia remesiel - ručné kosenie trávy

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - židovská synagóga

Prehliadka a prezentácia - Židovská synangóga

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - židovská synagóga

Prehliadka a prezentácia - Židovská synangóga

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Cestovné náhrady 1/2019

Cestovné náhrady 1/2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2019
Názov

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

Členský príspevok

Členský príspevok NS MAS

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Členský príspevok

Členský príspevok NS MAS

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Cestovný príkaz 1/2019 Animácie

Cestovný príkaz 1/2019 Animácie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla spracovanie ľanu

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla spracovanie ľanu

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov

Prezentácia a ochutnávka reg. produktov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Nemešany
Žiadaná suma
148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Prezentácia remesiel - kosenie trávy

Prezentácia remesiel - kosenie trávy

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Lúčka
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia obládok

Prezentácia a ochutnávka tradičného pečenia oblátok

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Lúčka
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2019
Názov

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Prezentácia zvykov ľudového umenia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Bijacovce
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia poľovnícke múzeum

Prehliadka a prezentácia poľovnícke múzeum

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Sv. Hubert n.o.
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - židovská synagóga

Prehliadka a prezentácia - Židovská synagóga

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2019
Názov

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Prehliadka a prezentácia - mestský mlyn

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Mesto Spišské Podhradie
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2022
Názov

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Preprava autobusom na prehliadku a prezentáciu územia

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Prezentácia tradičného pečenia chleba

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Obec Olšavica
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

DoVP lektor 3/2019

DoVP lektor 3 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.04.2019
Názov

DoVP lektor 4 2019

DoVP lektor 4 2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Cestovný príkaz 1/2019 Animácie

Cestovný príkaz 1/2019 Animácie

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2019
Názov

Občerstvenie - školenie 26.03.2019

Občerstvenie - školenie 26.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.03.2019
Názov

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Občerstvenie školenie 27.03.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Občerstvenie školenie 09.04.2019

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
MILK-AGRO, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov

Členský príspevok NS MAS

Členský príspevok NS MAS

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
Žiadaná suma
40 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2019
Názov

Zmluva - Prehliadka a prezentácia ľudového remesla Kandrová

Zmluva o prezentácii ľudového remesla Kandrová

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Zmluva Prehliadka a prezentácia ľudového remesla -spracovanie ľanu

Prehliadka a prezentácia ľudového remesla spracovanie ľanu Rusiňák

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2019
Názov

Propagačné predmety - USB kľúč

Propagačné predmety - USB kľúč

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Propagácia územia MAS LEV - škraboška LEV

Propagácia územia - škrabošky LEV

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2018
Názov

Občerstvenie pre účastníkov AGX 2022

Občerstvenie účastníkom výstavy AGX 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
Michal Girgaš
Žiadaná suma
414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2022
Názov

Regionálny produkt - krehké pečivo

Regionálny produkt - krehké pečivo

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
189 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Regionálny produkt - pohánka

Regionálny produkt - pohánka

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Vstupenky na AGX 2022

Vstupenky na AGX 2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2022
Názov

Občerstvenie pre účastníkov aktivity Propagácia, prezentácia a ochutnávka reg. produktov

Občerstvenie účastníkom 1.12.2022 Propagácia, prezentácia a ochutnávky reg. produktov

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Regionálny produkt - klobása, slanina

Regionálny produkt - klobása, slanina

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Regionálny produkt - pestrec, rasca

Regionálny produkt - pestrec, rasca

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Regionálny produkt - remeselné pivo

Regionálny produkt - remeselné pivo

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Ľudový hudobný doprovod aktivita Propagácia, prezentácia a ochutnávka reg. produktov

Ľudový hudobný doprovod pri aktivite Propagácia , prezentácia a ochutnávka reg. produktov 1.12.2022

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Občerstvenie - večera a raňajky Litomyšl

Občerstvenie - večera, raňajky „SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MAS LITOMYŠLSKO a MAS LEV“ v dňoch 19.05., 20.05., 21.05.2023 v Litomyšli

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov

Občerstvenie - poukaz na obed Litomyšl

Občerstvenie poukaz na obed „SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MAS LITOMYŠLSKO a MAS LEV“ dňa 21.05.2023 v Litomyšli

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
530 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Ubytovanie Litomyšl

Ubytovanie „SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ MAS LITOMYŠLSKO a MAS LEV“ v dňoch 19.05., 20.05., 21.05.2023 v Litomyšli

Vlastník dokladu
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Spišské Podhradie
IČO
00329622
Názov
Obec Bijacovce
IČO
00328961
Názov
Obec Dravce
IČO
00329045
Názov
MILK-AGRO, spol. s r.o.
IČO
17147786
Názov
Obec Oľšavica
IČO
00329444
Názov
Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín
IČO
42231035
Názov
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
IČO
42084636
Názov
Michal Girgaš
IČO
33058482
Názov
Obec Lúčka
IČO
17080371
Názov
Sv. Hubert n.o.
IČO
36167720
Názov
PETIMA, s.r.o.
IČO
47052082
Názov
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča
IČO
42080312
Názov
Róbert Rusňák
IČO
34803459
Názov
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, štátny podnik
IČO
36855642
Názov
Jozef Lesňák
IČO
51147220
Názov
Spišbus plus s.r.o.
IČO
47490870
Názov
ProfiPrint, s. r.o.
IČO
36590801
Názov
AjMy s.r.o.
IČO
46274413
Názov
Obec Nemešany
IČO
00329401
Názov
V.I.T.O., s.r.o.
IČO
44079982
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.