Popis projektu

Cieľom nášho projektu je zníženie energetickej náročnosti a zlepšenie tepelno-technických vlastností verejnej budovy, ktorá sa nachádza v strede zastavaného územia obce Švošov. Obec sa nachádza v Žilinskom kraji v okrese Ružomberok a žije v nej 828 obyvateľov. V rámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so zapletením, rekonštrukcia stropnej konštrukcie so zapletením, zateplenie obalových konštrukcií stien objektu a výmenou všetkých okenných a dverných konštrukcií vrátane nutného príslušenstva, rekonštrukcia vzduchotechniky /rekuperácie/, vykurovacej sústavy a výmena rozvodov vykurovacej sústavy vrátane existujúceho kotla na uhlie na nový kotol pre spaľovanie biomasy,  rekonštrukcia rozvodov NN elektro a rekonštrukcia osvetlenia. Budova je v súčasnosti zaradená do energetickej triedy F. Po realizácii projektu sa dosiahne výrazné zníženie energetickej náročnosti budovy a bude zaradená do energetickej triedy A1. Projekt má jednu hlavnú aktivitu - Zníženie energetickej náročnosti verejných budov a jednu podpornú aktivitu.Merateľné ukazovatele - enviromentálne, ekonomické a energetické po realizácii projektu budú naplnené.

Viac
Subjekt
Obec Švošov
Miesta realizácie
Švošov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.04.2020
Celková suma
412,074 €
Vlastné zdroje
20,604 €
Vyčerpané z projektu
380,224 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
05.03.2019
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
29.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,07 (MW)
Cieľ
0,0499 (MW)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,07 (MWt)
Cieľ
0,0499 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
64,371 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2,81 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
2,12 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,2 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,64 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
412,75 (m2)
Cieľ
412,75 (m2)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
4,767 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
31,151 (MWh/rok)
Cieľ
31,151 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
3769,3701 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
188651,515 (kWh/rok)
Cieľ
172017,69 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
26383,9588 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.08.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190189

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,383 €
Schválené na preplatenie
203,383 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190189

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,383 €
Schválené na preplatenie
203,383 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190220

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,446 €
Schválené na preplatenie
80,446 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190220

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,446 €
Schválené na preplatenie
80,446 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190259

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190259

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,394 €
Schválené na preplatenie
96,394 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 320190259

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,394 €
Schválené na preplatenie
96,394 €
Realizácia
06.04.2020
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA19093

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA19075

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA19073

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA19067

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2019
Názov

Projektový manažér - externé riadenie

Faktúra č. FA19057

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2019
Názov IČO
Názov
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o.
IČO
36440353
Názov
sCOOLing, s.r.o.
IČO
46340840
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.