Popis projektu

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 - chemické disciplíny patriaceho Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, so sídlom Komenského 73.
V budove sídlia  ústav biofyziky, ústav biochémie, ústav farmaceutickej chémie a ústav lekárskej chémie. Projekt pozostáva z 1 aktivity, ktorá zahŕňa 5 opatrení:

  1. Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy opatreniami stavebného charakteru
  2. Zníženie spotreby energie - nútené vetranie so spätným získavaním tepla
  3. Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie
  4. Ohrev teplej vody
  5. Rekonštrukcia interiérového osvetlenia

Hlavným merateľným ukazovateľom projektu je Zníženie spotreby energie vo verejných budovách. Medzi ďalšie patria: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov, Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek, Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách, Zníženie produkcie emisií NOx, Zníženie produkcie emisií PM10, Zníženie produkcie emisií SO2, Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách, ako aj Spotreba energie v budove pred a po realizácii opatrení energetickej efektívnosti.

Navrhované opatrenia prispejú k zlepšeniu životného prostredia akademickej obce – študentov, pedagogických ako aj THP pracovníkov.

Viac
Subjekt
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.06.2020
Celková suma
797,789 €
Vlastné zdroje
39,889 €
Vyčerpané z projektu
774,155 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti Paviló…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
19.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
15.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
08.01.2019
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
15.06.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
32,5717 (t ekviv. CO2)
Cieľ
33,459 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
42,7766 (Kg/rok)
Cieľ
50,204 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
65,1776 (Kg/rok)
Cieľ
72,964 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2875,96 (m2)
Cieľ
2875,96 (m2)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
232,83 (MWh/rok)
Cieľ
196,4969 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
392,4317 (MWh/rok)
Cieľ
392,4317 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
159601,7 (kWh/rok)
Cieľ
195934,7966 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
192708,394 (kWh/rok)
Cieľ
193858,778 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
285760,4877 (kWh/rok)
Cieľ
300372,1146 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 33190308

Faktúra 33190308

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
23,257 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190308

Faktúra 33190308

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
23,257 €
Schválené na preplatenie
23,257 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Faktúra 33190412

Faktúra 33190412

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
21,011 €
Schválené na preplatenie
21,011 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190412

Faktúra 33190412

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
21,011 €
Schválené na preplatenie
21,011 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Fa 33190507

Faktúra 33190507

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
7,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190507

Faktúra 33190507

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
7,275 €
Schválené na preplatenie
7,275 €
Realizácia
05.08.2019
Názov

Faktúra 33190612

Faktúra 33190612

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
66,641 €
Schválené na preplatenie
66,641 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190612

Faktúra 33190612

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
66,641 €
Schválené na preplatenie
66,641 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Faktúra 33190718

Faktúra 33190718

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
40,248 €
Schválené na preplatenie
40,248 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190718

Faktúra 33190718

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
40,248 €
Schválené na preplatenie
40,248 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Faktúra 33190809

Faktúra 33190809

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
165,935 €
Schválené na preplatenie
165,935 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33190809

Faktúra 33190809

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
165,935 €
Schválené na preplatenie
165,935 €
Realizácia
21.10.2019
Názov

Faktúra 33190921

Faktúra 33190921

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
125,110 €
Schválené na preplatenie
125,110 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Faktúra 33190921

Faktúra 33190921

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
125,110 €
Schválené na preplatenie
125,110 €
Realizácia
-
Názov

DPH 20% ku Fa 33190308

DPH 20% ku Fa 33190308 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,651 €
Schválené na preplatenie
4,651 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

DPH 20% ku Fa 33190412

DPH 20% ku Fa 33190412 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
4,202 €
Schválené na preplatenie
4,202 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

DPH 20% ku Fa 33190507

DPH 20% ku Fa 33190507 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,455 €
Schválené na preplatenie
1,455 €
Realizácia
24.06.2019
Názov

DPH 20% ku Fa 33190612

DPH 20% ku Fa 33190612 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
13,328 €
Schválené na preplatenie
13,328 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Účtovný doklad 2020003253 ku Fa 33190718

DPH 20% ku Fa 33190718 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
8,050 €
Schválené na preplatenie
8,050 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Účtovný doklad 2020003550 ku Fa 33190809

DPH 20% ku Fa 33190809 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
33,187 €
Schválené na preplatenie
33,187 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Účtovný doklad 2020004045 ku Fa 33190921

DPH 20% ku Fa 33190921 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
25,022 €
Schválené na preplatenie
25,022 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Faktúra 33191010

Faktúra 33191010

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
157,795 €
Schválené na preplatenie
157,795 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33191010

Faktúra 33191010

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
157,795 €
Schválené na preplatenie
157,795 €
Realizácia
19.11.2019
Názov

Účtovný doklad 2020004649 ku Fa 33191010

DPH 20% ku Fa 33191010 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
31,559 €
Schválené na preplatenie
31,559 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra 33191110

Faktúra 33191110

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
40,370 €
Schválené na preplatenie
40,370 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33191110

Faktúra 33191110

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
40,370 €
Schválené na preplatenie
40,370 €
Realizácia
04.02.2020
Názov

Faktúra 33191222

Faktúra 33191222

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
5,057 €
Schválené na preplatenie
5,057 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 33191222

Faktúra 33191222

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
DAG SLOVAKIA, a. s.
Žiadaná suma
5,057 €
Schválené na preplatenie
5,057 €
Realizácia
26.02.2020
Názov

DPH 20% ku Fa 33191222 DAG

DPH 20% ku Fa 33191222 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
1,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2020
Názov

DPH 20% ku Fa 33191110 DAG

DPH 20% ku Fa 33191110 DAG

Vlastník dokladu
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávateľ
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Žiadaná suma
8,074 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2020
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.