Popis projektu

Obec Klenov sa nachádza v okrese Prešov, počet obyvateľov 231. Hlavný cieľ projektu je "Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy OcÚ ". V budove OcÚ (kancelárie, kultúrna miestnosť) sa nachádza aj knižnica, posilňovňa, miestnosť pre aktiv.pracovníkov. Budova je morálne opotrebovaná, nevyhovujúce sú stavebno-technické vlastnosti jednotlivých obalových konštrukcií, strechu je nevyhnutné nie len zatepliť, ale vzhľadom na havarijný stav a zatekanie je potrebná aj jej komplexná rekonštrukcia a výmena, okná a dvere majú nedostatočný tepelný odpor, vyznačujú sa množstvom tepelných mostov, chýba bezbariérovosť. Existujúci stav nespĺňa energetické kritériá. Vykurovanie budovy je ekologicky a ekonomicky nevyhovujúce – využívajú sa gamatky.

Hlavné aktivity projektu: A1: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ

- zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií: obnovená podlahová plocha budovy 243,79 m2,

- zníženie energetickej náročnosti budovy a zníženie finančnej náročnosti pri jej prevádzke ( plánovaná úspora energie na vykurovanie viac ako 91,2%, zníženie konečnej spotreby energie, zníženie ročnej spotreby primárnej energie), dosiahnutie energetickej triedy A1 (ultranízkoenerg.)

- modernizácia osvetlenia- ochrana životného prostredia a ovzdušia (zníženie emisií)

- využívanie OZE vo vykurovaní - tepelná čerpadlo

- vybudovanie bezbariérového prístupu

- odstránenie havarijného stavu strechy budovy

Viac
Subjekt
Obec Klenov
Miesta realizácie
Klenov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2017 - 01.09.2019
Celková suma
167,587 €
Vlastné zdroje
8,379 €
Vyčerpané z projektu
158,873 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
07.03.2017
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
20.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
18.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
31.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
6,24 (t ekviv. CO2)
Cieľ
6,24 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
3,915 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
243,79 (m2)
Cieľ
243,79 (m2)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6,2535 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
40,132 (MWh/rok)
Cieľ
37,879 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
31625,5295 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0063 (MW)
Cieľ
0,013 (MW)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
82730,13 (kWh/rok)
Cieľ
71508,98 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
38468,5417 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0063 (MWt)
Cieľ
0,013 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
16,7313 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.12.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,945 €
Schválené na preplatenie
37,945 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,945 €
Schválené na preplatenie
37,945 €
Realizácia
17.05.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,881 €
Schválené na preplatenie
24,881 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,881 €
Schválené na preplatenie
24,881 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra - riadenie projektu

Faktúra - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
1,742 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - riadenie projektu

Faktúra - riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,742 €
Schválené na preplatenie
1,742 €
Realizácia
08.07.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,493 €
Schválené na preplatenie
78,493 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,493 €
Schválené na preplatenie
78,493 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,512 €
Schválené na preplatenie
12,512 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,512 €
Schválené na preplatenie
12,512 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebný dozor

Faktúra - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
1,300 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra - externé riadenie projektu

Faktúra - externé riadenie projektu

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
2,000 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Faktúra - energetický certifikát

Faktúra - energetický certifikát

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2019
Názov

Faktúra - externé riadenie

Faktúra - externé riadenie

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2019
Názov

Faktúra - projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2017
Názov

Faktúra - energetický audit

Faktúra - energetický audit

Vlastník dokladu
Obec Klenov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.05.2017
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.