Popis projektu

Projekt  „Oživenie MAS Slanské vrchy - Topľa“ prispieva k fokusovej oblasti 6B.

Hlavným cieľom projektu  „Oživenie MAS Slanské vrchy - Topľa“ je zabezpečenie efektívnej činnosti MAS prostredníctvom financovania animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD v súlade s Prioritou č.3 (Efektívna činnosť MAS) Stratégie CLLD MAS Slanské vrchy -Topľa, špecifickým cieľom č.5: Zabezpečiť efektívnu animáciu MAS. Tento cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom nasledujúcich hlavných aktivít: 

- animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD,

- animačné náklady MAS v rámci dodatočnej alokácie v prípade splnenia míľnikov v zmysle Systému riadenia CLLD.

V rámci projektu bude miestna akčná skupina realizovať nasledovné činnosti:

- propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD,

- výmena informácií medzi miestnymi aktérmi,

- vzdelávanie potenciálnych prijímateľov zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí .

Cieľovou skupinou projektu je samotná MAS, jej členovia a široká verejnosť z jej územia.

Miestom realizácie projektu je územie MAS Slanské vrchy – Topľa, ktoré tvorí 28 obcí západnej časti okresu Vranov nad Topľou.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

-  počet podporených MAS s cieľovou hodnotou 1

-  počet obyvateľov žijúcich na území, ktoré pokrýva MAS – 23 214.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Miesta realizácie
Babie, Bystré, Čierne nad Topľou, Ďurďoš, Detrík, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Jastrabie nad Topľou, Matiaška, Medzianky, Merník, Michalok, Pavlovce, Petkovce, Petrovce, Prosačov, Radvanovce, Remeniny, Rudlov, Ruská Voľa, Skrabské, Soľ, Vavrinec, Vlača, Vyšný Žipov, Zámutov, Zlatník
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2025
Celková suma
57,953 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Animačné náklady MAS v súvislosti s oži…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
15.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2025
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
23452,0 (počet)
Cieľ
23214,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Propagačné predmety MAS

Faktúra za propagačné predmety MAS

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Dohoda administratívny pracovník

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
218 €
Schválené na preplatenie
218 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda projektový manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,758 €
Schválené na preplatenie
1,758 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda ekonomický manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
1,352 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Mzda administratívny pracovník

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
946 €
Schválené na preplatenie
946 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Dohoda ekonomický manažér

Mzdová listina január 2019

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Žiadaná suma
214 €
Schválené na preplatenie
214 €
Realizácia
12.02.2019
Názov

Grafické spracovanie a tlač náučnej a propagačnej maľovanky

Faktúra za grafické spracovanie a tlač náučnej a propagačnej maľovanky MAS Slanské vrchy -Topľa

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov IČO
Názov
TAMPEX Prešov, spol. s r.o.
IČO
36466280
Názov
Miestna akčná skupina Slanské vrchy - Topľa
IČO
42344344
Názov
KREMER publishing, s.r.o.
IČO
47609141
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.