Popis projektu

Hlavným cieľom predkladaného projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov schválenej Stratégie CLLD Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom aktivít spojených s animáciou a oživovaním stratégie CLLD.

Strategickým cieľom stratégie CLLD je „Zvýšenie atraktivity a prosperity územia Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ prostredníctvom rozvoja základnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľné životné prostredie, kvality verejných služieb, konkurencieschopnosti podnikateľského sektora a rozvojom vidieckeho cestovného ruchu“. V zmysle schválenej stratégie implementácia 10 opatrení, ktoré prispejú k napĺňaniu stanovených cieľov má priniesť pozitívne výsledky, ktoré preukážu „výrazný rozvoj územia“ v podobe zlepšenia infraštruktúry a prístupu k verejným službám, tvorby zamestnanosti, zvýšenia konkurencieschopnosti a posilnenia podnikateľského sektora a novej infraštruktúry cestovného ruchu.

Realizácia projektu prostredníctvom animačných nákladov MAS v súvislosti s oživovaním stratégie  CLLD a výdavkov súvisiacich s prevádzkou a animáciami v rámci dodatočnej alokácie prinesie pozitívne výsledky na území MAS pre 13 365 obyvateľov v podobe dosiahnutia úspešnej a efektívnej implementácie a propagácie stratégie CLLD a opatrení PRV SR 2014 – 2020.

Viac
Subjekt
Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
Miesta realizácie
Belince, Čeľadince, Dvorany nad Nitrou, Horné Obdokovce, Chrabrany, Kamanová, Kovarce, Ludanice, Nitrianska Streda, Oponice, Preseľany, Solčany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2023
Celková suma
20,749 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Animačné náklady MAS v súvislosti s oži…
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
15.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
13326,0 (počet)
Cieľ
13365,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.