Popis projektu

Cieľom projektu je realizácia animačných činností/aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD spojených s budovaním zručností a schopností MAS vo vzťahu k implementácií stratégie CLLD ako uceleného súboru operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou.

Činnosťami/aktivitami projektu sú animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD:

  1. propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD;
  2. výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS
    a ďalších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác;
  3. informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

členovia MAS, široká verejnosť z územia MAS

územie MAS (menej rozvinutý región: Košický kraj, okres: Košice - okolie)

Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS) – 35 561

Počet vybraných MAS - 1

Projekt prispieva k fokusovej oblasti 6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
Miesta realizácie
Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa, Ždaňa, Bohdanovce, Blažice, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Ruskov, Slančík, Slanská Huta, Vyšný Čaj, Belža, Slanec, Rákoš, Seňa, Slanské Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2017 - 01.12.2023
Celková suma
50,770 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Animačné náklady
Typ
Animačné náklady
Plánovaný začiatok
01.12.2017
Skutočný začiatok
15.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov, ktorých pokrývajú miestne akčné skupiny (MAS)
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
35561,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet vybraných MAS
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.