Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v objekte firmy DREMONT spol s r.o., Družstevná č. 98, Badín

DREMONT spol. s r.o.

Popis projektu

Výrobná firma DREMONT spol. s r.o. bola založená v r. 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť vznikla ako slovenský subjekt bez zahraničnej účasti. Jej poslaním je návrh - výroba - montáž nábytku a interiéru. Podnik sa zameriava na výrobu hotelového nábytku, ktorý tvorí 70 % jeho produkcie. Okrem výroby nábytku pre hotely a penzióny, sa podnik zaoberá aj výrobou nábytku pre predajne, banky, inštitúcie (cca 20%) a tiež bytovým dizajnom a zariaďovaním (cca 10%). Aby podnik mohol stále napredovať v náročnom drevársko-výrobnom konkurenčnom prostredí a aby mohol získavať nové prednosti oproti konkurencii je nevyhnutné stále napredovať vo vývoji a celkovej inovácii.

V rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch sa preto spoločnosť rozhodla pre úpravu  jestvujúceho objektu firmy, výrobnej haly na ul. Družstevnej č. 98 v Badíne. Jedná sa o nadzemný dvojpodlažný objekt bez podpivničenia, halového charakteru, obdĺžnikového tvaru. Objekt slúži ako výrobná hala a v miestach vstavkov a podkrovia sú umiestnené administratívne a skladové priestory. Účel objektu zostane aj po zrealizovaní navrhovaných opatrení totožný, budova bude naďalej slúžiť ako montážna hala s administratívnymi a skladovými priestormi.

Viac
Subjekt
DREMONT spol. s r.o.
Miesta realizácie
Badín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.08.2019
Celková suma
223,683 €
Vlastné zdroje
33,553 €
Vyčerpané z projektu
144,504 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti a zvýš…
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Energetický audit Výrobná hala DREMONT
Typ
A. Zabezpečenie ene…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
04.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,03 (MW)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWe)
Cieľ
0,03 (MWe)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
30,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
42,6 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
216,4305 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
61,1562 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
182,9742 (MWh/rok)
Cieľ
182,9742 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
216,4305 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
11.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
DREMONT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,704 €
Schválené na preplatenie
141,704 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
DREMONT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
141,704 €
Schválené na preplatenie
141,704 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Faktúra č. 2017053

Faktúra č. 2017053

Vlastník dokladu
DREMONT spol. s r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
2,800 €
Realizácia
05.01.2018
Názov IČO
Názov
MaM plus s.r.o.
IČO
36311855
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.