Popis projektu

Obec Hubová sa nachádza okrese Ružomberok v Žilinskom kraji. V súčasnosti žije v obci 1 079 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte základnej školy v obci Hubová z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomický a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci.

V rámci zmeny palivovej základne dôjde demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Viac
Subjekt
Obec Hubová
Miesta realizácie
Hubová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.09.2019
Celková suma
163,895 €
Vlastné zdroje
8,195 €
Vyčerpané z projektu
155,136 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení využívajúcich biomas…
Typ
A. Výstavba zariade…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
08.03.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
08.03.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1295 (MW)
Cieľ
0,1295 (MW)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1295 (MWt)
Cieľ
0,1295 (MWt)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
107,76 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
38,9062 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,9062 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0895 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
6,66 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,02 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
15.05.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,611 €
Schválené na preplatenie
68,611 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,611 €
Schválené na preplatenie
68,611 €
Realizácia
09.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,525 €
Schválené na preplatenie
86,525 €
Realizácia
15.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,525 €
Schválené na preplatenie
86,525 €
Realizácia
-
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,537 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
587 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Hubová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Hubová

Suma celkom
19,084 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
19,084 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt
-
Suma celkom
19,084 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
Ohrievacia Technika, s. r. o.
IČO
44669615
Názov
ENEGROS, s.r.o.
IČO
43982751
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.