Popis projektu

Spoločnosť  ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť vznikla v roku 1997. Na výrobnej ploche 3600 m2 zabezpečuje výrobu a predaj montovaných zostáv rôzneho stupňa zložitosti výrobku, podľa výkresovej dokumentácie dodanej zákazníkom. Táto oblasť podnikania patrí pod kód SK NACE: 28.29.0 - Výroba ostatných strojov na všeobecné účely. Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti v podniku ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť. Investícia sa bude realizovať v sídle spoločnosti v meste Martin, v priemyselnej budove, v ktorej sa nachádzajú výrobno– administratívne priestory spoločnosti.

Strategickým cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti v podniku ZTS TEES VOS, a.s. Špecifickými cieľmi projektu sú:  

  • zníženie tepelných strát,
  • zníženie nákladov na vykurovanie,
  • úspora energie,
  • zníženie environmentálneho zaťaženia,
  • zabezpečenie vhodnej teploty pracovného prostredia,
  • modernizácia podniku.

Hlavnými aktivitami projektu sú:

       A.  Zabezpečenie energetických auditov v MSP

       B.  Implementácia opatrení z energetických auditov

Hlavná aktivita A spočíva v zabezpečení energetického auditu podniku. Aktivita B spočíva v implementácií zvoleného opatrenia z energetického auditu, konkrétne ide o zlepšenie tepelno-technických vlastností priemyselnej budovy prostredníctvom výmeny okien, dverí a svetlíkov. Realizáciou uvedených hlavných aktivít sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Martin
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.12.2018
Celková suma
204,764 €
Vlastné zdroje
30,715 €
Vyčerpané z projektu
201,479 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
13.08.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
12.12.2018
Názov
Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
23.11.2017
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
12.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
168,7506 (t ekviv. CO2)
Cieľ
169,9 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
640,7066 (MWh/rok)
Cieľ
640,7066 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
747,377 (MWh/rok)
Cieľ
779,826 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
1001,391 (MWh/rok)
Cieľ
1001,391 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
369,0991 (MWh/rok)
Cieľ
321,9627 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

vypracovanie energetického auditu podniku ZTS TESS VOS, a.s.

faktúra

Vlastník dokladu
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,640 €
Schválené na preplatenie
4,640 €
Realizácia
21.12.2017
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,538 €
Schválené na preplatenie
16,538 €
Realizácia
12.03.2019
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
ZTS TEES VOS, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183,543 €
Schválené na preplatenie
180,301 €
Realizácia
03.10.2018
Názov IČO
Názov
MIPE Invest s.r.o.
IČO
36837075
Názov
EPI, s.r.o.
IČO
36805165
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.