Informačný program o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie - Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA

Slovenská agentúra životného prostredia

Popis projektu

Národný projekt predostiera problematiku sucha a nedostatku vody, ktorá je obsiahnutá v Akčnom pláne H2O ako riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA JE VODA (ďalej len ,,Akčný plán H2O‘‘).

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom mixu mediálnych aktivít/nástrojov (napr. TV spoty, rádio spoty, online články, kampaní na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem komunikácie) poskytnúť širokej verejnosti informácie o nepriaznivých dôsledkoch sucha a nedostatku vody a možnostiach proaktívnej adaptácie na zmenu klímy prostredníctvom realizácie rôznych opatrení uvedených v Akčnom pláne na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody H2ODNOTA je VODA. Cieľ národného projektu má byť teda dvojaký v prvom rade upozorniť na nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody ktoré sa týkajú každého z nás bez rozdielov a následne predstaviť efektívne spôsoby ako tieto nepriaznivé dôsledky zmierniť alebo úplne odstrániť.

Hlavná aktivita projektu bude pozostávať z mixu mediálnych aktivít realizovaných širokým spektrom komunikačných nástrojov, ako sú . TV spoty, rádio spoty, online články, kampane na sociálnych sieťach a iných netradičných foriem komunikácie. Jednotlivé komunikačné nástroje sa budú navzájom kombinovať a dopĺňať v čase v rôznych fázach tak, aby čo najvýraznejšie zasiahli príslušnú cieľovú skupinu respondentov.

Implementáciou národného projektu sa tak zabezpečí rovnomerné informovanie širokej verejnosti na národnej úrovni prierezovo, t.j na celom území Slovenska

Viac
Subjekt
Slovenská agentúra životného prostredia
Miesta realizácie
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj, Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2018 - 01.10.2022
Celková suma
2,489,014 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
2,082,774 €
Nezrovnalosti
10,305 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Informačné programy o nepriaznivých dôs…
Typ
F. Informačné progr…
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2018
Skutočný začiatok
01.01.2019
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
31.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
29,0 (počet)
Cieľ
29,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

zabezpečnie vysielania

Faktúra - Media makler s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,320 €
Schválené na preplatenie
34,320 €
Realizácia
30.08.2018
Názov

realizácia kampane

Faktúra - Media makler s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,320 €
Schválené na preplatenie
34,320 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

realizácia kampane

Faktúra - Media makler s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,360 €
Schválené na preplatenie
27,360 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

reklamný spot

Faktúra - NULL s. r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,800 €
Schválené na preplatenie
16,800 €
Realizácia
03.08.2018
Názov

mzdy 6-10/2018

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,843 €
Schválené na preplatenie
2,843 €
Realizácia
-
Názov

video reklama H2O

Faktúra - Zoznam, s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,000 €
Schválené na preplatenie
156,000 €
Realizácia
26.10.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,382 €
Schválené na preplatenie
15,382 €
Realizácia
04.10.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - Radio Services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,563 €
Schválené na preplatenie
8,563 €
Realizácia
17.10.2018
Názov

marketingová kampaň

Faktúra - Globe production, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,726 €
Schválené na preplatenie
19,726 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

vysielanie kampane

Faktúra - See & Go s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
48,000 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

odvysielanie kampane

Faktúra - See & GO, s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
48,000 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

prieskum verejnej mienky

Faktúra - CreditCall, s. r. o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CreditCall, s.r.o.
Žiadaná suma
15,744 €
Schválené na preplatenie
15,744 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

televízne vysielanie

Faktúra - Slovenská produkčná, a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,374 €
Schválené na preplatenie
73,374 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - Radio services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,989 €
Schválené na preplatenie
10,989 €
Realizácia
02.08.2018
Názov

televízne vysielanie

Faktúra - Slovenská produkčná a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,335 €
Schválené na preplatenie
71,335 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - Radio services a.s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,970 €
Schválené na preplatenie
48,970 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

televízne vysileanie

Faktúra - Slovenská produkčná, a. s.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,291 €
Schválené na preplatenie
71,291 €
Realizácia
25.10.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,424 €
Schválené na preplatenie
23,424 €
Realizácia
05.09.2018
Názov

kampaň H2O

Faktúra - C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,208 €
Schválené na preplatenie
26,208 €
Realizácia
28.09.2018
Názov

kampan H2O

Faktúra - C.E.N. s.r.o.

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,080 €
Schválené na preplatenie
10,080 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 1_mzdové výdavky_ NP S964_expert

Súhrnný účtovný doklad č. 1_mzdové výdavky _NP S964_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,527 €
Schválené na preplatenie
4,527 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 1_mzdové výdavky_NP S964_proj. manažér

Súhrnný účtovný doklad č. 1_mzdové výdavky_NP S964_proj. manažér

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
11,850 €
Schválené na preplatenie
11,850 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

Sumarizačný hárok_cestovné náhrady_NP S964

Sumarizačný hárok _cestovné náhrady_NP S964

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
19 €
Realizácia
12.06.2019
Názov

SH_mzd_02

Sumarizačný hárok mzd 02

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

SH_mzd_04

Sumarizačný hárok mzd 04

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Faktúra

Faktúra_doplnená

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
68,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

SH_mzd_03

Sumarizačný hárok mzd 03

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

SH_mzd_06

Sumarizačný hárok mzd 06

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

SH_mzd_01

Sumarizačný hárok mzd 01

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

SH_mzd_05

Sumarizačný hárok mzd 05

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

FA 2019083_See&Go

Faktúra See&Go_kampaň 08/2019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,000 €
Schválené na preplatenie
105,000 €
Realizácia
23.09.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 2_NP S964_expert

Súhrnný účotvný doklad č. 2_NP S964_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 2_NP S964 projekt manažér

Súhrnný účtovný doklad č. 2_NP S964_projekt manažér

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
2,665 €
Realizácia
12.08.2019
Názov

FA 21192291_Radio Services_kampaň 102019

FA 21192291_Radio Services_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,499 €
Schválené na preplatenie
7,499 €
Realizácia
23.10.2019
Názov

FA 19038_Media makler_kampaň 072019

FA 19038_Media makler_kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,613 €
Schválené na preplatenie
11,613 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

FA 21191898_Radio Services_kampaň 082019

FA 21191898_Radio Services_kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,759 €
Schválené na preplatenie
19,759 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

FA 2019001873_Slovenská produkčná_kampaň 072019

FA 2019001873_Slovenská produkčná_kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,288 €
Schválené na preplatenie
7,288 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

FA 21191693_Radio Services_kampaň 072019

FA 21191693_Radio Services_kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,239 €
Schválené na preplatenie
3,239 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

FA 19044_Media makler_kampaň 082019

FA 19044_Media makler_kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,581 €
Schválené na preplatenie
42,581 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

FA 21907008_CreditCall_prieskum verejnej mienky

FA 21907008_CreditCall_prieskum verejnej mienky

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CreditCall, s.r.o.
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
15,360 €
Realizácia
02.08.2019
Názov

FA 4119080013_C.E.N._kampaň 082019

FA 4119080013_C.E.N._kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,270 €
Schválené na preplatenie
59,270 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

FA 4119070017_C.E.N._kampaň 072019

FA 4119070017_C.E.N._kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,214 €
Schválené na preplatenie
10,214 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 3_NP S964_PM

Súhrnný účtovný doklad č. 3_NP S964_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,583 €
Schválené na preplatenie
7,583 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 3_NP S964_expert

Súhrnný účtovný doklad č. 3_NP S964_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,581 €
Schválené na preplatenie
2,581 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

FA 2019022_Regiomedia_kampaň 072019

FA 2019022_Regiomedia_kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,652 €
Schválené na preplatenie
5,652 €
Realizácia
20.08.2019
Názov

FA 2019024_Regiomedia_kampaň 082019

FA 2019024_Regiomedia_kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,956 €
Schválené na preplatenie
16,956 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

FA 701190108_DIGI Slovakia_kampaň 072019

FA 701190108_DIGI Slovakia_kampaň 072019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,267 €
Schválené na preplatenie
1,267 €
Realizácia
19.08.2019
Názov

FA 701190120_DIGI Slovakia_kampaň 082019

FA 701190120_DIGI Slovakia_kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,988 €
Schválené na preplatenie
45,988 €
Realizácia
20.09.2019
Názov

FA 2019034_RegioMedia_kampaň 092019

FA 2019034_RegioMedia_kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,840 €
Schválené na preplatenie
18,840 €
Realizácia
16.10.2019
Názov

FA 4119090021 C.E.N._kampaň 092019

FA 4119090021 C.E.N._kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,189 €
Schválené na preplatenie
32,189 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

FA 4119100003 C.E.N._kampaň 102019

FA 4119100003 C.E.N._kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,010 €
Schválené na preplatenie
18,010 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

FA 2019096 See&Go_kampaň 092019

FA 2019096 See&Go_kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,000 €
Schválené na preplatenie
105,000 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA 19053 Media makler_kampaň 092019

FA 19053 Media makler_kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,452 €
Schválené na preplatenie
46,452 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA 2019104 See&Go_kampaň 102019

FA 2019104 See&Go_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,000 €
Schválené na preplatenie
40,000 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

FA 701190145_DIGI Slovakia kampaň 092019

FA 701190145_DIGI Slovakia kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,302 €
Schválené na preplatenie
49,302 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA 701190172 DIGI Slovakia_kampaň 102019

FA 701190172 DIGI Slovakia_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,097 €
Schválené na preplatenie
22,097 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

FA 2019001987 Slovenská produkčná_kampaň 082019

FA 2019001987 Slovenská produkčná_kampaň 082019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,945 €
Schválené na preplatenie
47,945 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

FA 2019002412 Slovenská produkčná_kampaň 092019

FA 2019002412 Slovenská produkčná_kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,109 €
Schválené na preplatenie
100,109 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA 4021907049 News and Media Holding_kampaň 7-102019

FA 4021907049 News and Media Holding_kampaň 7-102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70,000 €
Schválené na preplatenie
70,000 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

FA 19201858_Zoznam s.r.o._kampaň 07-102019

FA 19201858_Zoznam s.r.o._kampaň 07-102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,000 €
Schválené na preplatenie
48,000 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

FA 21192143 Radio Services-kampaň 092019

FA 21192143 Radio Services-kampaň 092019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,304 €
Schválené na preplatenie
17,304 €
Realizácia
18.10.2019
Názov

FA 2019038 RegioMedia_kampaň 102019

FA 2019038 RegioMedia_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,552 €
Schválené na preplatenie
6,552 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

FA 19059 Media makler_kampaň 102019

FA 19059 Media makler_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,355 €
Schválené na preplatenie
19,355 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad_mzdy 10/2019_NP S964_PM

Súhrnný účtovný doklad_mzdy 10/2019_NP S964_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
2,665 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

FA 2019002789_Slovenská produkčná_kampaň 102019

FA 2019002789_Slovenská produkčná_kampaň 102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,659 €
Schválené na preplatenie
44,659 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad_mzdy 10/2019_NP S964_expert

Súhrnný účtovný doklad_mzdy 10/2019_NP S964_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
962 €
Schválené na preplatenie
962 €
Realizácia
12.11.2019
Názov

Sumarizačný účtovný doklad_cestovné náhrady_NP S964

Sumarizačný účtovný doklad č. 2_cestovné náhrady_NP S964

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
5 €
Realizácia
16.08.2019
Názov

FA 19370_NULL_marketingová kampaň

FA 19370_NULL_marketingová kampaň

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,220 €
Schválené na preplatenie
41,220 €
Realizácia
26.11.2019
Názov

SH_01_mzd_11_20

SH_01_mzd_11_20

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

SH_02_mzd_12_20

SH_02_mzd_12_20

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov

SH_03_mzd_01_21

SH_03_mzd_01_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2021
Názov

SH_04_mzd_02_21

SH_04_mzd_02_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

SH_05_mzd_03_21

SH_05_mzd_03_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

SH_06_mzd_04_21

SH_06_mzd_04_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

SH_07_mzd_05_21

SH_07_mzd_05_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

SH_08_mzd_06_21

SH_08_mzd_06_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

SH_09_mzd_07_21

SH_09_mzd_07_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

SH_10_dohody_10_21

SH_10_dohody_10_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,569 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

SH_11_dohody_11_21

SH_11_dohody_11_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

SH_12_dohody_12_21

SH_12_dohody_12_21

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

SH_20_dohody_02_22

SH_20_dohody_02_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

SH_21_dohody_03_22

SH_21_dohody_03_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

SH_22_dohody_04_22

SH_22_dohody_04_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

SH_23_dohody_05_22

SH_23_dohody_05_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

SH_24_dohody_06_22

SH_24_dohody_06_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
3,036 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

SH_25_dohody_07_22

SH_25_dohody_07_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

SH_26_dohody_08_22

SH_26_dohody_08_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

SH - cestovné_01

SH - cestovné_01

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2022
Názov

FA 21190469_MAFRA Slovakia_kampaň 07-102019

FA 21190469_MAFRA Slovakia_kampaň 07-102019

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,000 €
Schválené na preplatenie
30,000 €
Realizácia
03.12.2019
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 4_NP S964_expert

Súhrnný účtovný doklad č. 4_NP S964_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,518 €
Schválené na preplatenie
1,518 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

Súhrnný účtovný doklad č. 4_NP S964_PM

Súhrnný účtovný doklad č. 4_NP S964_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,292 €
Schválené na preplatenie
6,292 €
Realizácia
10.01.2020
Názov

FA 21912005_Credit Call_prieskum verejnej mienky 4Q

FA 21912005_Credit Call_prieskum verejnej mienky 4Q

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
CreditCall, s.r.o.
Žiadaná suma
15,360 €
Schválené na preplatenie
15,360 €
Realizácia
15.01.2020
Názov

súhrnný účtovný doklad_1-32020_expert

súhrnný účtovný doklad_1-32020_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

súhrnný účtovný doklad_1-32020_PM

súhrnný účtovný doklad_1-32020_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
6,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2020
Názov

SH_1 - osobné výdavky_07_22

SH_1 - osobné výdavky_07_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

SH_2 - osobné výdavky_08_22

SH_2 - osobné výdavky_08_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

SH_3 - osobné výdavky_09_22

SH_3 - osobné výdavky_09_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

SH_4 - osobné výdavky_10_22

SH_4 - osobné výdavky_10_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

SH_5_dohody_09_22

SH_5_dohody_09_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
10,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

SH_6_dohody_10_22

SH_6_dohody_10_22

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
5,657 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
Žiadaná suma
13,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
Žiadaná suma
2,956 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,601 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

súhrnný účtovný doklad_4-72020_expert

súhrnný účtovný doklad_4-72020_expert

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
1,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2020
Názov

súhrnný účtovný doklad_4-72020_PM

súhrnný účtovný doklad_4-72020_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
9,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2020
Názov

SUD č.6_NP S964_08-092020_PM

SUD č.6_NP S964_08-092020_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
4,918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2020
Názov

faktúra

faktúra

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2022
Názov

SUD č.7_NP S964_102020

SUD č.7_NP S964_102020

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
2,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Súhrnný účtovný doklad_č.8

SUD č. 8 - NP S964_PM

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
15,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

mzdové výdavky NP - projektový manažér

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
824 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

mzdové výdavky NP - experti

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
28,947 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

mzdové výdavky 9,10,11,12/2021

Súhrnný účtovný doklad - mzdové výdavky pre NP

Vlastník dokladu
Slovenská agentúra životného prostredia
Dodávateľ
Slovenská agentúra životného prostredia
Žiadaná suma
7,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
10,305 €
Vrátená suma
10,305 €
Suma na vymáhanie
10,305 €
Typ
Umelé rozdelenie zá…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
2,955 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Slovenská agentúra životného prostredia

Suma celkom
-
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a… Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Slovenská agentúra životného prostredia
IČO
00626031
Názov
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO
37890115
Názov
CreditCall, s.r.o.
IČO
36677922
Názov
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.
IČO
36644081
Názov
C.E.N., s.r.o.
IČO
35780886
Názov
Slovenská produkčná a.s.
IČO
35843624
Názov
Radio Services a.s.
IČO
35875020
Názov
MAFRA Slovakia a.s.
IČO
31333524
Názov
NULL s.r.o.
IČO
35859971
Názov
See & Go, s. r. o.
IČO
45937044
Názov
RegioMedia, s. r. o.
IČO
50140060
Názov
Zoznam, s. r. o.
IČO
36029076
Názov
DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
IČO
35701722
Názov
New and Media Holding a.s.
IČO
47256281
Názov
Media makler, s. r. o.
IČO
45468141
Názov
Globe production, s.r.o.
IČO
35894725
Názov
BOLDEN s.r.o.
IČO
35739797
Názov
LYNX sk, s.r.o.
IČO
47846275
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.