Popis projektu

Predkladaný projekt rieši . Spoločnosť má dlhodobú tradíciu v odevnej výrobe a patrí medzi známych slovenských výrobcov odevov. Predmetom projektu je , ktorá je funkčne rozdelená na kancelárie, sklady, hygienické zariadenia. Predmetná administratívna budova je energeticky neefektívna, nespĺňa tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Na odstránenie týchto nedostatkov je preto potrebné vykonať opatrenia navrhnuté stavebným projektantom a energetickým audítorom: predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov. Navrhované opatrenia prinesú očakávané zmeny, ktoré sa prejavia nielen v úspore energie, ale aj v zlepšení vnútorných hygienických podmienok. Budova po zhotovení návrhových úprav po zatriedení do jednotlivých tried bude patriť na úroveň . Po realizácii hlavnej aktivity „A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP“ dôjde k realizácii hlavnej aktivity „B. Implementácia opatrení z energetických auditov“. Vďaka navrhovanej modernizácii a rekonštrukcii sa stane budova Okrem toho sa naplní Predpokladaná úspora primárnych energetických zdrojov bude a odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov bude Projekt bude realizovaný v Košickom kraji, v meste. Michalovce.

Viac
Subjekt
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Miesta realizácie
Michalovce
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.08.2020
Celková suma
354,574 €
Vlastné zdroje
154,575 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Zabezpečenie energetických auditov v MSP
Typ
A.Zabezpečenie ener…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
09.11.2017
Plánovaný koniec
01.11.2017
Skutočný koniec
15.12.2017
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
206,4259 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
39,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
231,37 (MWh/rok)
Cieľ
231,37 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
206,4259 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MW)
Cieľ
0,0113 (MW)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0 (MWt)
Cieľ
0,0113 (MWt)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
10,47 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,921 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet energetických auditov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Energetický audit

Faktúra č. 2018060202

Vlastník dokladu
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2018
Názov IČO
Názov
ENAU s. r. o.
IČO
50444026
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.